Toiminta

Lannoitealan talouden toimijan on ilmoittauduttava Ruokaviraston kasvien tuonti- ja lannoitejaoston ylläpitämään valvontarekisteriin, silloin kun toiminta on jotakin seuraavista:

Valmistamiseksi katsotaan myös lannoitevalmisteena käytettävien teollisuuden sivutuotteiden ja jätejakeiden muodostuminen muiden prosessien yhteydessä.

Rekisteröitymistä ei edellytetä toimijalta, joka ainoastaan varastoi, kuljettaa tai jälleenmyy lannoitevalmisteita. Rekisteröitymistä ei myöskään edellytetä toimijalta, joka valmistaa vuodessa korkeintaan 50 tonnia tuhkalannoitteita tai korkeintaan 400 kuutiometriä pakkaamattomia maaparannusturpeita, orgaanisia maanparannusaineita,  maanparannusaineena sellaisenaan käytettäviä sivutuotteita tai pakkaamattomia kasvualustoja. Poikkeuksena tähän on eläinperäisten lannoitevalmisteiden  valmistaminen tai varastointi, joka edellyttää aina hyväksyntää.

Rekisteröitymisestä peritään hinnaston mukainen maksu. 

Toiminta edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

Lannoitevalmisteiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä tuoteseloste- ja pakkausmerkintävaatimukset löytyvät kohdasta lannoitteet ja lannoitevalmisteet.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023