Lannoitevalmisteiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Ilmoittautuminen valvontarekisteriin

Lannoitevalmisteiden tuonti on lannoitelain alaista toimintaa ja edellyttää talouden toimijan ilmoittautumista Ruokaviraston valvontarekisteriin. Maahantuotaessa lannoitevalmisteita talouden toimijalla tulee olla vähintään Suomeen sijoittunut valtuutettu edustaja.

Maahantuojan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Ruokaviraston lannoitevalvonnalle. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä ja tiedot tuotteista. Toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on myös ilmoitettava kirjallisesti.

Talouden toimijaa koskee vaatimus järjestää toimintansa siten, että toiminnalle ja lannoitevalmisteille säädetyt vaatimukset täyttyvät eikä toiminnasta aiheudu vaaraa. Toiminnan aloitusilmoituksen liitteenä tulee lähettää kuvaus siitä, miten näiden vaatimusten täyttyminen varmistetaan.

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Talouden toimijan on pidettävä ajan tasalla olevaa eräkohtaista tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden maahantuontimäärät. 

Talouden toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Ruokavirastolle sen tarvitsemat tiedot tuoduista lannoitevalmisteista. Tämä vuosi-ilmoitus toimitetaan Ruokavirastoon kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuussa.  

Ennakkoilmoitus tuonnista

Maahantuotavasta lannoitevalmisteesta on tehtävä Ruokaviraston lannoitevalvonnalle maahantuonnin ennakkoilmoitus viimeistään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista maahantuontipaikkaan.

Ennakkoilmoitukseen on liitettävä mukaan:

  • tuoteseloste
  • kauppalasku tai vastaava asiakirja
  • virallinen todistus tuotteen kadmiumpitoisuudesta
  • eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta terveystodistus tai todistus käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa

Epäorgaanisten lannoitteiden osalta kadmiumtodistus vaaditaan ainoastaan fosforia yli 2,2 prosenttia sisältävistä lannoitteista. 

Ennakkoilmoitusvaatimus ei koske:

  • EU:n sisämarkkinoilta tuotavia lannoitevalmisteita
  • EU-lannoitevalmisteita (CE merkityt lannoitevalmisteet)
  • lannoitevalmisteiden raaka-aineita
  • lannoitevalmisteiden kauttakulkuliikennettä
  • tutkimuslaitoksiin tuotavia lannoitevalmisteita
  • omaan käyttöön tuotavia lannoitevalmisteita

Eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuonti

Eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuonti on sallittua vain Helsingin sataman, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan kautta, missä niille tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus niiden saapuessa EU:n alueelle. Lisätietoja eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuonnista. Muiden lannoitevalmisteiden osalta sallittuja maahantuontipaikkoja ei ole rajattu.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2023