Vuosi-ilmoitus

Lannoitelain mukaisten talouden toimijoiden on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä Ruokavirastolle tiedot edellisenä vuonna valmistamistaan, maahantuomistaan ja markkinoille saataville asettamistaan tuotteista. Ilmoitus on tehtävä myös vientiin ja sisämarkkinakauppaan valmistetuista tuotteista, tuotteiden valmistukseen käytetyistä raaka-aineista, muista Euroopan Unionin jäsenvaltioista Suomeen tuoduista tuotteista ja raaka-aineista sekä EU:n ulkopuolelta maahantuoduista tuotteista ja raaka-aineista. 

Ilmoitettavat tiedot

Vuosi-ilmoituksessa on ilmoitettava lannoitevalmisteiden typpi- ja fosforipitoisuudet. Ravinnetietoja kerätään typpi- ja fosforitase-indikaattorin laskentaa, kansallista kasvihuonekaasuinventaariota sekä ammoniakin päästöinventaariota varten. Tietoja voidaan hyödyntää myös komissiolle toimitettavien ympäristön ja erityisesti maaperän tilan seurantaan liittyvien tietojen kokoamisessa. Ravinnetiedoista tulee ilmoittaa tuotteiden sisältämät typpi- ja fosforipitoisuudet. Ravinnepitoisuuksien ilmoittaminen koskee kaikkia tuoteryhmiä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2023