Lannoitteiden tuonti

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

’orgaanisilla lannoitteilla’ ja ’maanparannusaineilla’ tarkoitetaan eläinperäisiä aineksia, joita käytetään joko erikseen tai yhdessä kasvien ravinteiden, maaperän fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä maaperän biologisen toiminnan säilyttämiseksi tai parantamiseksi; niihin voivat sisältyä lanta, mineralisoimaton guano, ruoansulatuskanavan sisältö, komposti ja mädätysjätteet;

Hyväksytyt alkuperämaat

Kolmannet maat, jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404

a) liitteessä XIII olevassa 1 osassa tai liitteessä XV olevan 1 osan A jaksossa sorkka- ja kavioeläinten käsitellyn lannan, frassin tai lepakoiden guanon osalta ja seuraavat kolmannet maat:

(AL) Albania

(DZ) Algeria

(SV) El Salvador;

b) liitteessä IV olevassa 1 osassa kavioeläinten käsitellyn lannan osalta; tai

c) liitteessä XIV olevassa 1 osassa siipikarjan käsitellyn lannan osalta.

Terveystodistusmalli

Asetuksen 2011/142 liitteessä XV oleva 17 luku.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2023