Hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa 1193/2021 säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Ruokavirasto tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein. 

Ruokaviraston hinnasto. Hinnasto sisältää asetuksen 1193/2021 suoritteet sekä Ruokaviraston liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet. Lisäksi hinnasto sisältää asetuksen 1193/2021 2§ kohdan julkisoikeudelliset eläintautien laboratoriotutkimusten hinnat. 

Porovahinkolautakunnan suoritteista perittään maksut 1.1.2022 alkaen MMM:n asetuksen 1102/2021 mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.2.2022