Hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa 161/2021 säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Ruokavirasto tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein. 

Ruokaviraston hinnasto. Hinnasto sisältää Ruokaviraston liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet sekä asetuksen 161/2021 2§ kohdan julkisoikeudelliset eläintautien laboratoriotutkimusten hinnat. Muut julkisoikeudelliset suoritteet löytyvät asetuksesta 161/2021.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittään maksut 1.1.2021 alkaen MMM:n asetuksen 1012/2020 mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.3.2021