Puhdistamolietteen käytön riskejä arvioitiin Luken julkaisemassa raportissa

4. helmikuuta 2019

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi tammikuussa raportin Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä. Raportti on ladattavissa Luken internetsivulta: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/543281.

Selvityksessä arvioidaan, että lietteen käytön riskit ympäristölle tai ihmisten terveydelle ovat vähäisiä, mutta joidenkin taudinaiheuttajien ja epäpuhtauksien osalta tietoa ei ole riittävästi. Legionellabakteerien esiintymisen selvittämiseksi on käynnistetty Ruokaviraston ja THL:n yhteishanke Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa - Legisafe2.

Lue myös jätevesilietteen käsittelystä ja käytöstä Ruokaviraston internetsivulta.