Uusi lannoitelaki lausunnolla

3. joulukuuta 2021

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi viimeistään pe 21.1.2022. Lausuntopyyntö ja lakiluonnos löytyvät maa- ja metsätalousministeriön kotisivulta http://mmm.fi/lausunnolla