Kirjallisuustutkimus perunateollisuuden sivuvirtojen lannoitekäytön vaikutuksesta kasvinterveyteen

27. tammikuuta 2022

Voivatko kasvintuhoojat levitä kierrätyslannoitteiden välityksellä?

Perunateollisuuden kasvinterveysriskit -tutkimushankkeessa selvitettiin kuumennuksen ja kompostoinnin tehokkuutta kasvintuhoojien eliminoimisessa kirjallisuustutkimuksen avulla. 

Lisää aiheesta Ruokaviraston tieteelisen tutkimuksen sivuilla.