Voivatko kasvintuhoojat levitä kierrätyslannoitteiden välityksellä?

20. tammikuuta 2022

Perunateollisuuden prosesseissa syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen parantaa tuotannon resurssitehokkuutta ja vähentää jätteiden syntymistä merkittävästi. Päätuotteen ohessa syntyvät jakeet soveltuvat ravinnepitoisuutensa vuoksi hyvin esimerkiksi lannoitevalmisteiden raaka-aineeksi. Raaka-aineena käytetty peruna saattaa silti sisältää kasvintuhoojia, joiden leviäminen lannoitevalmisteiden välityksellä estetään raaka-aineen käsittelyllä.

Raaka-aine käsitellään kuumennuksella tai kompostoimalla lannoitelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kuitenkin tiedetään, että perunan mukuloissa ja juuristossa sekä maaperässä esiintyvissä kasvintuhoojissa on myös kestäviä lepoitiöitä muodostavia bakteereita ja sieniä, kuumuutta kestäviä viruksia ja kystoja muodostavia ankeroisia. Miten siis voimme varmistaa, ovatko käsittelyvaatimukset riittävät näiden kaikkien kasvintuhoojien eliminoimiseksi?

Perunateollisuuden kasvinterveysriskit -tutkimushankkeessa selvitettiin kuumennuksen ja kompostoinnin tehokkuutta kasvintuhoojien eliminoimisessa kirjallisuustutkimuksen avulla. Tutkimuksen perusteella todetaan, että raaka-aineen käsittely on välttämätön toimenpide ja tehoaa useimpiin muttei kaikkiin tutkittuihin kasvintuhoojiin. Tästä syystä lannoitevalmisteiden kasvinterveysriskiä on arvioitava tapauskohtaisesti. Linkki hankkeen kirjallisuustutkimukseen (pdf).

 

Lisätietoja:

Mikko Lehtonen, erikoistutkija, kasvianalytiikan yksikkö, puh. 050 466 5590, sähköposti: mikko.lehtonen@ruokavirasto.fi

Liisa Maunuksela, tutkimusjohtaja, puh. 040 025 6097, sähköposti: liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi