Eläimistä saatavat sivutuotteet

Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat ne osat eläimistä ja eläimistä saatavista tuotteista, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä eläinten teurastuksessa syntyvät jakeet, joita ei käytetä ihmisravinnoksi.

Johdetut tuotteet ovat tuotteita, jotka on saatu eläimistä saatavista sivutuotteista jonkin käsittelyn, muuntamisen tai jalostusvaiheen jälkeen. 

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita säätelee EU:n sivutuoteasetus. Sivutuoteasetuksen tavoitteena on suojata kansanterveyttä ja eläinten terveyttä; eläimistä saatavissa sivutuotteissa voi olla taudinaiheuttajia, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai eläimille. Sivutuoteasetuksessa säädetään sivutuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta, varastoinnista, esikäsittelystä, käsittelystä, käytöstä, hävittämisestä, markkinoille saattamisesta, tuonnista, viennistä ja kauttakuljetuksesta. Sivutuoteasetus asettaa ehtoja sivutuotteiden hyödyntämiselle ja hävittämiselle, jotta niistä mahdollisesti aiheutuvat riskit olisivat mahdollisimman pieniä. Asiallisesti käsiteltynä sivutuotteista ei aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Tällä hetkellä voimassa oleva sivutuoteasetus on astunut voimaan 4.3.2011. Asetus on jaettu kahteen erilliseen osaan: varsinaiseen sivutuoteasetukseen (EY) N:o 1069/2009 ja sitä täydentävään täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011.

Sivutuotelaki 517/2015 ja sen nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 783/2015 eläimistä saatavista sivutuotteista sisältävät  EU:n sivutuoteasetusten kansalliseen toimeenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä.  Laissa säädetään myös valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät.

Eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää palvelusähköpostiimme:

Eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvät yleiset kysymykset.

Noora Salin, erityisasiantuntija

Lihantarkastusyksikkö

Teurastamoiden sivutuoteasiat.

Sivutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista

 • poislukien Norja ja Sveitsi
 • Kaupan entiset elintarvikkeet
 • Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen eläinperäiset sivutuotteet
 • 21. elokuuta 2020

  Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2021

  Tiloilla itsestään kuolleet ja lopetetut märehtijät, siat ja siipikarja on sivutuotelain määräämiltä eläintiheiltä keräilyalueilta kerättävä ja käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä…

  Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2021
 • 20. syyskuuta 2022

  Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2023

  Tiloilla itsestään kuolleet ja lopetetut märehtijät, siat ja siipikarja on sivutuotelain määräämiltä eläintiheiltä keräilyalueilta kerättävä ja käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä…

  Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2023
 • 19. syyskuuta 2023

  Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2024

  Tiloilla itsestään kuolleet ja lopetetut märehtijät, siat ja siipikarja on sivutuotelain määräämiltä eläintiheiltä keräilyalueilta kerättävä ja käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä…

  Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2024
 • 30. elokuuta 2021

  Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2022

  Tiloilla itsestään kuolleet ja lopetetut märehtijät, siat ja siipikarja on sivutuotelain määräämiltä eläintiheiltä keräilyalueilta kerättävä ja käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä…

  Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2022
Sivu on viimeksi päivitetty 19.1.2024