Maatilat mukana mikromuovitutkimuksessa

28. syyskuuta 2020

Maatalousmaan mikromuoveista ja niiden vaikutuksista maaperään ja sen eliöstöön on toistaiseksi hyvin vähän tietoa. Keväällä 2020 alkaneen MicrAgri-hankkeen tavoitteena on tunnistaa maatalousmaan mikromuovien merkittävimmät päästölähteet, arvioida perinteisistä ja biohajoavista muoveista syntyneiden hiukkasten vaikutuksia maaperässä sekä löytää mikromuovien maaperävaikutusten tutkimiseen sopivia menetelmiä.

Maatalousmaan mikromuoveja sekä niiden lähteitä ja vaikutuksia tutkitaan yhteistyössä suomalaisten maatilojen ja puutarhaviljelijöiden kanssa. Mikromuoveja voi päätyä maatalousmaahan monista eri lähteistä.

”Mikromuoveja voi irrota katemateriaaleista, säilörehupaaleista ja hyönteisverkoista. Mikromuoveja voi päätyä maaperään myös kastelujärjestelmien, maatalouskoneiden pinnoitemateriaalien ja renkaiden, lannoitteiden, torjunta-aineiden, kasteluveden ja ilman kautta”, kertoo hanketta koordinoiva Salla Selonen Suomen ympäristökeskuksen laboratoriokeskuksesta.

Lisäksi hanke esittää toimenpiteitä maatalousmaan mikromuovipäästöjen vähentämiseksi. Toimenpide-ehdotuksia pohditaan yhdessä alan toimijoiden kanssa, ja ne tuodaan maataloustuottajien, materiaalien tuottajien ja päätöstentekijöiden käytettäväksi.

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto toimivat MicrAgri-hankkeessa yhteistyössä. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahasto Makerasta.

Yhteyshenkilöt:
Salla Selonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ansa Palojärvi, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi
Liisa Maunuksela, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi