Opas kansallisten lannoitevalmisteiden merkintävaatimuksista

13. helmikuuta 2024

Ruokavirasto on julkaissut oppaan kansallisista lannoitevalmisteita koskevista merkintävaatimuksista. Merkintävaatimuksista on säädetty lannoitelaissa 711/2023 ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 964/2023. Opas löytyy täältä: Opas lannoitevalmisteiden merkintävaatimuksista