Luomuun soveltuvat lannoitevalmisteet

Suomessa ei ole erillistä luomuhyväksyntää lannoitevalmisteille. Luonnonmukaisessa tuotannossa voi käyttää niitä lannoitevalmisteita ja maanparannusaineita, jotka on lueteltu toimeenpanoasetuksen liitteessä I ja täyttävät lannoitevalmisteita koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Luomutilojen lannoitusta koskee myös muu lannoitevalmisteita sekä lantaa ja sen käsittelyä koskeva lainsäädäntö.

Luonnonmukaisessa tuotannossa voidaan käyttää typpibakteeri- tai muita mikro-organismivalmisteita maaperän tai viljelykasvin ravinnepitoisuuden parantamiseksi. Kompostoitumisen edistämiseksi voidaan käyttää kasvipohjaisia tai mikro-organismivalmisteita. Valmisteet eivät saa olla muuntogeenisiä tai sisältää muuntogeenisten organismien avulla tuotettuja ainesosia.

Ruokaviraston internetsivuilla pidetään yllä luetteloa luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvista lannoitevalmisteita (linkki oikealla). Lista ei ole välttämättä kattava vaan muitakin ehdot täyttäviä tuotteita voi käyttää. Soveltuvuus luomuun arvioidaan tuotteen koostumuksen perusteella. Tuotteen mahdollista tehoa tai vaikutusta ei ole arvioitu.   

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2024