Luomukasvit

Luonnonmukaisessa viljelyssä kasviravitsemuksen ja -suojelun perustana on monivuotinen viljelykierto, jossa eri kasvilajit vuorottelevat. Syväjuuristen kasvien viljelyllä parannetaan maan viljavuutta ja estetään eroosiota. Viljelykasvien vuorottelulla ehkäistään kasvintuhoojien säilymistä ja lisääntymistä kasvustossa.

Kasvihuonetuotannolle ei ole tällä hetkellä määritelty erillisiä tuotantovaatimuksia. Kasvihuoneissa noudatetaan soveltaen samoja säännöksiä kuin muussakin kasvintuotannossa.

Metsistämme ja järvistämme saadut luonnonantimet eivät automaattisesti ole luomua. Luomuna saa markkinoida vain tarkastetuilta ja valvontaan liitetyiltä keruualueilta valvotusti kerättyjä luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia.

Keruutuotteet, kuten

  • metsämarjat
  • sienet 
  • luonnonyrtit

ovat luomutuotteita ainoastaan silloin kun ne on kerätty erikseen hyväksytyiltä keruualueilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2023