Keruualueen tuotantoehdot ja hyväksyntä

Jotta luonnontuotteita voitaisiin markkinoida luomuna, tulee niiden olla hyväksytyiltä ja valvotuilta keruualueilta poimittuja.

Luomukeruualueiden hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa paikallinen ELY-keskus. ELY-keskus vastaa myös tuotteiden keruun valvonnasta silloin kun luomuvalvontaan liittynyt metsänomistaja itse myy tuotteita metsästään. Kaupallista poimintaa järjestävien yritysten keruun valvonnasta vastaa Ruokavirasto. 

Kerättävä tuote vaikuttaa siihen, minkä tahon on liityttävä luomuvalvontaan

Jokamiehenoikeuksien nojalla kerättävien tuotteiden, kuten marjojen, sienien, yrttien ja kukkien osalta alueita voidaan hyväksyä luomuvalvontaan niin kutsuttua selvittäjämallia hyödyntämällä. Selvittäjämallin mukaisesti metsänomistajan ei tarvitse itse kuulua luomuvalvontaan, vaan riittää, että metsänomistaja on tehnyt sopimuksen selvittäjän kanssa alueensa liittämisestä luomuvalvontaan. Tämän hän voi tehdä helposti esimerkiksi Metsään.fi-palvelussa.

Muiden kuin jokamiehenoikeudella kerättävien luomutuotteiden keruu edellyttää aina luvan saamista ja tällainen metsänomistajan antama lupa katsotaan tuotteiden markkinoille saattamiseksi ja edellyttää, että myös metsänomistaja on liittynyt luomuvalvontaan.

Metsätilan ilmoittaminen luonnontuotteiden keruualueiksi

Metsänomistajat voivat helposti ja maksutta tehdä sopimuksen selvittäjän kanssa metsätilansa liittämisestä luonnontuotteiden luomukeruualueiksi esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Metsänomistaja voi valita Metsään.fi-palvelun toimijalistalta paikallisen luomukeruualueen selvittäjän, jonka kanssa metsänomistaja tekee sopimuksen metsän liittämisestä osaksi luomuvalvontaa. Siinä vaiheessa, kun metsätiloja on lähiseudulla riittävästi, selvittäjä lähtee tekemään tätä työtä ja liittämään alueita valvontaan. Selvittäjät hoitavat luomuvalvontaan kuuluvat velvollisuudet metsänomistajan puolesta.

Luomuvalvontaan liittyneet ostajayritykset voivat kerätä jokamiehenoikeudella kerättäviä tuotteita tällaisissa luomumetsässä ilman erillistä lupaa metsän omistajalta ja ilman, että metsänomistajan tulisi itse liittyä luomuvalvontaan.

Tieto luomumetsistä ei näy yleisölle

Tieto liitettäväksi ilmoitetuiksi metsistä on ainoastaan viranomaisten ja selvittäjien sekä muiden, metsänomistajan itsensä sallimien tahojen käytössä.

Luomuvalvontaan liittyneet ostajayritykset voivat kerätä jokamiehenoikeudella kerättäviä tuotteita tällaisissa luomumetsässä ilman erillistä lupaa metsän omistajalta ja ilman, että metsänomistajan tulisi itse liittyä luomuvalvontaan.

Metsätalous ja luomu sopivat yhteen

Metsänomistajat voivat edelleen hoitaa metsiään parhaaksi katsomallaan tavalla. Luomukeruualueilla voi käyttää juurikäävän torjunnassa harmaaorvakkaliuosta ja metsää voi lannoittaa puun tuhkalla. Ainoastaan luomussa kiellettyjen torjunta-aineiden ja lannoituksen käytöstä tulee ilmoittaa etukäteen Metsään.fi-palvelussa. Tieto uudistushakkuista otetaan metsänkäyttöilmoituksesta. Luomuehtojen vastaisesti käsitellyt alueet poistetaan luomukeruualueista ennen käsittelyä kielletyillä aineilla. 

Lue lisää:

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023