Luomutuotteiden keruu luomuvalvontaan liitetyllä alueella

Tavallisimpia suomalaisia luomukeruutuotteita ovat metsämarjat, koivunmahla ja luonnonyrtit.

Jokamiehenoikeudella kerättäviä tuotteita voivat kerätä tai keruuttaa alueen omistajan lisäksi keruutuotteen ostajat. Kaupallinen luomukeruutoiminta edellyttää yritykseltä toiminnan kuvausta eli luomusuunnitelmaa, ilmoittautumista luomuvalvontaviranomaiselle, luomuehtoihin sitoutumista sekä niiden noudattamista. Kuvaukseen kuuluu keruualueen ja keruun ajankohdan ilmoittaminen etukäteen.

Kaikki luomukeruutuotteiden käsittelyvaiheita hoitavat tahot kuten poimijat, ostajat, kuljettajat, pakastajat, puhdistajat, pakkaajat ja muut jalostajat ja viejät ovat osa katkeamatonta valvontaketjua, jonka tarkoituksena on taata vaatimusten noudattaminen ja luomukeruutuotteiden jäljitettävyys. Kaikilta edellytetään ehtoihin sitoutumista ja valvontaan liittymistä. Valvontaan voi liittyä myös toisen yrityksen, esimerkiksi keruutuotteiden ostoyrityksen (päämiehen) kautta, jos toimintaan ei sisälly tuotteen ostamista tai markkinoille saattamista.

Keruutuotteiden ostaja voi kerätä jokamiehenoikeudella kerättäviä tuotteita niin kutsutun selvittäjämallin luomumetsässä, ilman erillistä lupaa metsän omistajalta ja ilman, että metsänomistaja itse liittyy valvontaan.

Muut kuin jokamiehenoikeudella kerättävät tuotteet

Jos metsässä kerätään tuotteita, joiden keruu edellyttää lupaa maanomistajalta, on metsänomistajan itse liitettävä toimintansa ja alueensa luomuvalvontaan perusmallin mukaisesti. Tuotteiden keräämiseen tarvitaan lupa ja tällaisen luvan antaminen tai myyminen katsotaan tuotteen markkinoille saattamiseksi.

Markkinoille saattamista tapahtuu muiden kuin jokamiehenoikeudella kerättävien tuotteiden kohdalla keruulupia annettaessa/myytäessä, koska metsänomistajat omistavat kyseiset muut, kuin jokamiehenoikeudella kerättävät tuotteet. Ainoa poikkeus tästä on Metsähallituksen omistamissa, luomuun liitetyissä metsissä. Näissä metsissä voi kerätä myös muita kuin jokamiehenoikeudella kerättäviä tuotteita Metsähallituksen luvalla.

Valvonta

ELY-keskus vastaa tuotteiden keruun valvonnasta silloin kun luomuvalvontaan liittynyt metsänomistaja itse kerää tuotteita metsässään. Kaupallista poimintaa järjestävien yritysten keruun valvonnasta vastaa Ruokavirasto.

Keruutoiminnan valvonnasta maksettavat maksut

Luomuvalvontaan liittyneen toimijan toiminnan valvonta on maksullinen julkisoikeudellinen palvelu. Tämä tarkoittaa, että yritys, joka ilmoittautuu luomuvalvontaan, maksaa valvontamaksun. Myös toimijan mahdollisen alihankkijan toimintaa valvotaan ja tästä peritään maksu. Maksun suuruus on 280 - 1000 € riippuen toiminnan laajuudesta.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023