Luomukeruutuotteet luomukeruualueilta

Metsistämme ja järvistämme saadut luonnonantimet eivät automaattisesti ole luomua. Luomuna saa markkinoida vain tarkastetuilta ja valvontaan liitetyiltä keruualueilta valvotusti kerättyjä luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia.

Keruutuotteet, kuten

  • metsämarjat
  • sienet 
  • luonnonyrtit

ovat luomutuotteita ainoastaan silloin kun ne on kerätty erikseen hyväksytyiltä keruualueilta. Luomukeruualueet hyväksytään ja luomukeruutuotteiden ostajat tarkastetaan vuosittain. Jokaisen luomukerääjän tulee antaa kirjallinen sitoumus luomukeruutuotteiden ostajalle, jossa poimija sitoutuu noudattamaan luomupoimintaehtoja.

Keruutuotteet ovat jaoteltavissa kahteen ryhmään sen mukaisesti, voidaanko niitä kerätä jokamiehenoikeuksien nojalla vai tarvitaanko tuotteiden keräämiseen erillinen metsänomistajan lupa. Jokamiehenoikeuksien nojalla kerättäviä keruutuotteita ovat esimerkiksi marjat, sienet, yrtit ja kukat. Muiden keruualueilta hyödynnettävien tuotteiden, kuten pihkan, pakurikäävän, mahlan tai kuusenkerkkien talteen ottaminen edellyttää aina metsänomistajalta saatua lupaa. Kerättävä tuote vaikuttaa myös siihen, minkä tahon on liityttävä luomuvalvontaan.

Metsään.fi-palvelu

Metsänomistajat voivat helposti ja maksutta tehdä sopimuksen selvittäjän kanssa metsätilansa liittämisestä luomukeruualueeseen Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Siinä vaiheessa, kun metsätiloja on lähiseudulla riittävästi, selvittäjä lähtee tekemään tätä työtä ja liittämään alueita valvontaan.

Metsätalous ja luomu sopivat yhteen

Metsänomistajat voivat edelleen hoitaa metsiään parhaaksi katsomallaan tavalla. Luomukeruualueilla voi käyttää juurikäävän torjunnassa harmaaorvakkaliuosta ja metsää voi lannoittaa puun tuhkalla. Ainoastaan luomussa kiellettyjen torjunta-aineiden ja lannoituksen käytöstä tulee ilmoittaa etukäteen Metsään.fi-palvelussa, jotta selvittäjä voi poistaa ne luomukeruualueesta määräajaksi.

Riista, kalat ja porot

Luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä ja kalastuksesta saatavia tuotteita ei katsota luonnonmukaisesti tuotetuiksi. Myöskään poroja ja poronlihatuotteita ei voi markkinoida luomuna.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023