Elintarvikelainsäädännön vaatimukset tuote- ja toimialakohtaisesti

Elintarvikealan toimijan on kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa huolehdittava siitä, että

  • elintarvikkeet ovat turvallisia,
  • elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan,
  • toiminta, tuotteet sekä tuotteista annettavat tiedot täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia tai muuten vaatimustenmukaisia, ei saa saattaa markkinoille.

Elintarviketoimintaa koskevat vaatimukset vaihtelevat toiminnan luonteen ja laajuuden mukaan. Tälle sivustolle päivitetään elintarvikelainsäädännön vaatimuksia tuote- ja toimialakohtaisesti:

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023