Munat ja munatuotteet

Munat 

Lainsäädännön mukaan munilla tarkoitetaan kuorellisia munia, jotka eivät ole rikkoutuneita, haudottuja tai keitettyjä, joita Gallus gallus -lajin kanat tuottavat ja jotka soveltuvat sellaisenaan ihmisravinnoksi tai munatuotteiden valmistamiseen.

Ainoastaan kananmunapakkaamot voivat laatu- ja painoluokitella, leimata, pakata munia sekä varustaa niiden pakkaukset pakkausmerkinnöillä. Kananmunapakkaamoille pitää hakea hyväksyntä kunnan elintarvikeviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista. Hyväksytyn kananmunapakkaamon tulee täyttää kansallisen lainsäädännön sekä EU:n hygienia- ja markkinalainsäädännön hyväksytyille elintarvikehuoneistoille ja munapakkaamoille asettamat vaatimukset.

Hyväksytystä kananmunapakkaamosta saa toimittaa laatu- ja painoluokiteltuja sekä leimattuja A-luokan kananmunia koko Suomen alueelle kaikkiin rekisteröityihin ja hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin.

Munatuotteet

Lainsäädännön mukaan munatuotteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät munien tai munien eri osien tai seosten käsittelystä tai näiden jalostettujen tuotteiden lisäkäsittelystä.

Munatuotteita valmistetaan munatuotelaitoksessa, joka on kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymä elintarvikehuoneisto ja jonka tulee täyttää EU:n ja kansallinen hygienialainsäädäntö.  

 

Munista ja munatuotteista löydät ohjeita Ohjeet ja lainsäädäntö-sivulta, munat ja munatuotteet kohdasta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023