Liha ja lihavalmisteet

Liha ja erilaiset lihavalmisteet on määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I, jossa

 • lihalla tarkoitetaan kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan, jäniseläinten sekä luonnonvaraisen ja tarhatun riistan syötäväksi soveltuvia osia ja verta (Huom! Lihan määritelmä poikkeaa, kun se on elintarvikkeen ainesosana. Asiasta lisää jäljempänä)
 • ruholla tarkoitetaan eläimen ruhoa teurastuksen ja käsittelyn jälkeen
 • tuoreella lihalla tarkoitetaan lihaa, jolle ei ole tehty muita säilöntäkäsittelyitä kuin jäähdytys, jäädytys tai pakastaminen. Tuore liha voi olla myös tyhjiöpakattu tai suojakaasupakkaukseen kääritty
 • sisäelimillä tarkoitetaan rinta-, vatsa- ja lantio-ontelon elimiä sekä henki- ja ruokatorvea ja linnuilla kupua
 • jauhelihalla tarkoitetaan luuttomaksi leikattua lihaa, joka on hakattu hienoksi ja joka sisältää suolaa vähemmän kuin yhden prosentin
 • mekaanisesti erotetulla lihalla tarkoitetaan tuotetta, joka saadaan poistamalla liha luista luuttomaksi leikkaamisen jälkeen tai siipikarjan ruhoista käyttämällä mekaanisia keinoja, joiden seurauksena lihassyyn rakenne häviää tai muuttuu
 • raakalihavalmisteilla tarkoitetaan tuoretta lihaa, jauheliha mukaan luettuna, johon on lisätty elintarvikkeita, mausteita tai lisäaineita tai jota on jalostettu, mutta ei kuitenkaan niin, että lihan sisäinen lihassyyrakenne olisi muuttunut ja tuoreen lihan ominaisuudet olisivat hävinneet
 • lihavalmisteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet. Lihavalmisteita ovat esimerkiksi erilaiset leikkeleet ja makkarat. 

Lihavalmisteiden valmistukseen ei saa käyttää kaikkia ruhonosia

Lihavalmisteiden valmistuksessa ei saa käyttää

 • naaras- tai urospuolisten eläinten sukuelimiä, kiveksiä lukuun ottamatta
 • virtsaelimiä, munuaisia ja virtsarakkoa lukuun ottamatta
 • kurkunpään rustoa, henkitorvea ja keuhkolohkojen ulkopuolella olevia keuhkoputkia
 • silmiä ja silmäluomia
 • ulkoisia korvakäytäviä
 • sarveiskudoksia
 • siipikarjan päätä, lukuun ottamatta harjaa, korvia ja helttoja
 • siipikarjan ruokatorvea, kupua, suolia ja sukuelimiä.

Liha elintarvikkeen ainesosana

Elintarvikkeen ainesosana olevan lihan ja sen määrän ilmoittamisesta säädetään elintarviketietoasetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1169/2011, liite VII, B-osa, kohta 17), jossa muun muassa määritellään ainesosana käytettävä liha sekä sen rasvan ja sidekudosproteiinin enimmäismäärät.
Lihalla tarkoitetaan ihmisravinnoksi hyväksyttyjä nisäkkäiden ja lintujen luurankolihaksia, pallealihaa ja puremalihaksia. Pallea ja puremalihakset kuuluvat luustolihaksiin, kun taas sydän (yleensä sisäelimet), kieli, pään lihakset (muut kuin puremalihakset), etupolven, kinnernivelen ja hännän lihakset eivät sisälly niihin.
Myös näihin lihaksiin luonnostaan liittyvä rasva ja sidekudos lasketaan lihaan kuuluvaksi, kunhan niiden osuudet eivät ylitä elintarviketietoasetuksessa säädettyjä enimmäismääriä.

Lisää tietoa Ruokaviraston sivuilla:

Lisää tietoa muualla verkossa:

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023