Elintarvikkeiden tarjoilutoiminta

Elintarvikkeiden tarjoilu on elintarvikealan toimintaa, jossa elintarvikkeita valmistetaan, kuumennetaan tai/ja annostellaan kuluttajan nautittavaksi pääasiallisesti paikan päällä tai vaihtoehtoisesti kuluttajalle kotiin ostettavaksi ns. noutoruokana. Tarjoilutoimintaa on tai voi olla esimerkiksi

Pitääkö tarjoilutoiminnasta tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista?

Lähtökohtaisesti tarjoilutoiminnasta on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista joko sähköisesti valtakunnallisen ilppa-palvelun kautta tai käyttämällä kyseessä olevan elintarvikevalvontaviranomaisen omaa lomaketta. Joissain tilanteissa tarjoilutoimintaa ei kuitenkaan tarvitse rekisteröidä, koska toiminta on niin pienimuotoista ja vähäriskistä tai se on muista syistä vapautettu elintarviketoiminnan rekisteröintivelvollisuudesta. Lisätietoa asiasta saat oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselta. Perustaessasi elintarvikealan yritystä ota yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiseen hyvissä ajoin.

Lisätietoa tarjoilutoiminnan rekisteröintivelvollisuudesta, toimintaa koskevista vaatimuksista, omavalvonnasta ja hygieniasta löydät myös Ruokaviraston sivuilta:

Elintarviketurvallisuus tarjoilutoiminnassa

Elintarvikealan toimija on vastuussa toiminnastaan ja siitä, että hänen tarjoilemansa elintarvikkeet ovat turvallisia. Toimijan on tunnettava toimintaansa koskevat määräykset. Vastuuseen kuuluu oman toiminnan ja toimintaan liittyvien riskien tunteminen sekä näiden riskien hallintakeinot, jotka on sisällytettävä omavalvontaan. Elintarvikehygienia on tärkeä osa tarjoilutoimintaa ja hyvillä käytännöillä varmistetaan elintarviketurvallisuuden toteutuminen. Omavalvonnallaan elintarvikealan toimija varmentaa ja todentaa elintarviketurvallisuuden kannalta sopivat toimintatavat.

Huomioitavia asioita:

  • Omavalvonta
  • Lämpötilahallinta
  • Hygieeniset toimintatavat
  • Allergeenien hallinta ja kontaminaatioiden ehkäisy
  • Elintarvikkeista annettavat tiedot
  • Elintarvikekontaktimateriaalit
  • Elintarvikkeiden tarjoilu riskiryhmiin kuuluville henkilöille 

Tarjoilutoimintaan liittyviä elintarvikehygieniaa ja elintarviketurvallisuutta koskevia vaatimuksia on käsitelty tarkemmin

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023