Pop up -ravintolatoiminta

Pop up -ravintolatoimintaa ei tarvitse rekisteröidä elintarvikevalvontaviranomaiselle, kun toimintaa on korkeintaan 12 päivänä kalenterivuodessa ja siinä noudatetaan alla olevaa Ruokaviraston pop up -ohjeistusta.

Pop up -ravintolassa ruoka ja elintarvikkeet tarjoillaan ja syödään heti valmistuksen jälkeen, joko paikan päällä tai noutoruokana.

Elintarviketurvallisuus huomioiden toiminnasta on rajattu pois erityistä elintarvikehygieniaosaamista vaativien tuotteiden tarjoilu, kuten raa´an tai lähes raa´an lihan ja kalan tarjoilu.

Pop up -ravintolatoimija vastaa tarjoilemiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja ettei kuluttajia johdeta harhaan.

Jäljempänä olevat kohdat 1–5 koskevat rekisteröimätöntä pop up -ravintolatoimintaa.

Jos sinulla on jo rekisteröityä tai hyväksyttyä elintarviketoimintaa ja haluaisit tehdä pop up -tyyppistä elintarvikealan toimintaa, katso tämän ohjeistuksen kohta 7.

1.   Mitä rekisteröimättömässä pop up -ravintolatoiminnassa saa tehdä?

 • Pop up -ravintolaa saa pitää kuka tahansa, esimerkiksi yksityishenkilö, yritys tai toiminimellä toimiva yrittäjä, pois lukien rekisteröity tai hyväksytty elintarvikealan toimija.
 • Pop up -ravintolaa saa pitää korkeintaan 12 päivänä kalenterivuoden aikana ja toiminnan liikevaihto saa olla korkeintaan 15 000 €/vuosi.
  • Pop up -ravintolaa saa pitää vapaavalintaisina ajankohtina, mutta sitä suositellaan pidettävän kerrallaan lyhytaikaisesti, mielellään yksittäisinä päivinä, jolloin elintarviketurvallisuutta on helpompi hallita.
  • Liikevaihtoraja vastaa arvonlisäverolaissa (1501/1993) asetettua vähäisen toiminnan rajaa.
 • Pop up -ravintolassa ruoka ja elintarvikkeet tarjoillaan ja syödään välittömästi valmistuksen jälkeen.
 • Ruoka voidaan myös antaa ravintolasta asiakkaalle mukaan otettavaksi noutoruokana eli niin sanottuna ”take away”:nä.
 • Pop up -ravintolatoiminnassa saa valmistaa ja tarjoilla muita ruokia, paitsi jäljempänä tämän ohjeen kohdassa 2. listattuja. Pop up -ravintolassa saa siis esimerkiksi
  • leipoa leivonnaisia ja piirakoita
  • valmistaa salaatteja, voileipiä sekä keitto-, pata- ja laatikkoruokia
  • grillata, paistaa ja wokata ruokaa, ja
  • tarjoilla kypsää lihaa ja kalaa.
 • Pop up -ravintolassa saa tarjoilla myös itse valmistettuja gluteenittomia ja allergiaruokavalioon soveltuvia tuotteita.
 • Pop up -ravintolatoimintaan käytettävien tilojen on oltava toimintaan sopivat ja puhtaat, ks. tarkemmat tiedot tämän ohjeistuksen kohdasta 3.
 • Elintarvikkeet ja ruoka voidaan valmistaa sellaisissa tiloissa, jotka eivät ole elintarvikevalvonnan piirissä, kuten rekisteröimättömässä kotikeittiössä.
 • Lisäksi Ruokavirasto ohjeistaa, että
  • kuluttajille ilmoitetaan pop up -ravintolassa selkeällä tavalla, että kyse on pop up -ravintolasta,
  • kuluttajille on näkyvillä toiminnasta vastuussa olevan henkilön nimi
  • kuluttajalle kerrotaan pyynnöstä suullisesti tai kirjallisesti tarjottavista ruoista ja elintarvikkeista allergioita tai yliherkkyyttä (intoleranssia) aiheuttavat aineet ja tuotteet. Lisätietoa: allergeenit
  • kuluttajille suositellaan kerrottavan kirjallisesti aterian raaka-aineena käytetyn tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudan-, sian-, lampaan-, vuohen-, ja siipikarjanlihan alkuperämaa.

2.   Mitä rekisteröimättömässä pop up -ravintolatoiminnassa ei saa tehdä?

 • Pop up -ravintolassa ei saa valmistaa ja/tai myydä ruokaa tai elintarvikkeita myöhempää käyttöä varten säilytettäväksi.
 • Pop up -ravintolatoiminnassa ei saa olla ruoan tai elintarvikkeiden kuljettamista asiakkaille.
 • Pop up -ravintolatoiminnassa valmistettuja ruokia ei saa tarjoilla rekisteröidyssä tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa.
 • Pop up -ravintolatoiminnassa ei saa tarjoilla raakaa tai lähes raakaa lihaa tai kalajalosteita, kuten
  • tartarpihvejä
  • medium-kypsennettyjä jauhelihapihvejä
  • graavikalaa
  • mätiä tai
  • sushiannoksia
 • Pop up -ravintolatoimintaa ei saa tehdä yli 12 päivänä kalenterivuodessa eikä toiminnan liikevaihto saa ylittää 15 000 €/vuosi.

3.   Pop up -ravintolatoimijan velvollisuudet

Vaikka pop up -ravintolatoimintaa ei tarvitse rekisteröidä elintarvikevalvontaviranomaiselle, siinä on noudatettava tiettyjä osia elintarvikelainsäädännöstä:

Pop-up toiminnassa tulee ottaa lisäksi huomioon myös muut viranomaismääräykset ja vaatimukset, jotka voivat olla paikallisia tai alueellisia, esimerkiksi alueen luvanvaraisuus ja paloturvallisuus. Lisätietoja ks. luku 8.

4.   Rekisteröimättömän pop up -ravintolatoiminnan valvonta

Elintarvikevalvontaviranomainen voi kohdistaa tarvittaessa rekisteröimättömäänkin elintarviketoimintaan valvontaa ja hallinnollisia toimenpiteitä. Vaikka pop up -ravintolatoiminta ei lähtökohtaisesti kuulu elintarvikevalvonnan piiriin, sitä voidaan tarvittaessa tarkastaa, esim. ruokamyrkytysepäilyn perusteella. Jos toiminnassa havaitaan epäkohtia, jotka edellyttävät viranomaisen toimia, pop up -tyyppistä toimintaa harjoittavalta toimijalta voidaan lisäksi edellyttää rekisteröintiä ja se voidaan tarvittaessa ottaa suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan piiriin. Rekisteröity elintarviketoiminta on suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan ja lähtökohtaisesti myös valvonnan perusmaksun (150 €/vuosi) piirissä.

5.   Taustaa

Pop up -ravintolatoiminnalla on merkittävä asema virkeän ruokakulttuurin ylläpitäjänä. Elintarvikelain (297/2021, 10 §) mukaan vain vähäisen riskin elintarviketoiminta on mahdollista vapauttaa rekisteröinnistä. Tästä huolimatta pop up -ravintolatoiminta on haluttu mahdollistaa, vaikka ruoanvalmistus itsessään ei ole Ruokaviraston tulkinnan mukaan koskaan vähäriskistä toimintaa. Helpotuksella rekisteröintivaatimuksesta halutaan edistää elävää ruokakulttuuria ja että kuka tahansa voi myydä valmistamaansa ruokaa hallinnollisesti kevyesti, Ruokaviraston pop up -ohjeistusta noudattaen.

6.   Entä, jos haluaa tehdä laajempaa toimintaa?

Jos haluat tehdä laajempaa toimintaa, ota yhteyttä oman kunnan elintarvikevalvontaan mielellään jo suunnitteluvaiheessa ja viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Yhteystiedot kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle löydät täältä. Ruokaviraston tulkintoihin siitä, onko laajempi toiminta rekisteröitävä vai ei, voi tutustua täällä.

7.   Rekisteröidyn tai hyväksytyn elintarviketoiminnan yhteydessä tapahtuva liikkuva elintarviketoiminta

Jos haluat tehdä rekisteröidyn/hyväksytyn elintarviketoiminnan yhteydessä ulkona tai muussa väliaikaisessa myynti- tai tarjoilupisteessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa, kyseessä on rekisteröityyn/hyväksyttyyn elintarviketoimintaan liittyvä liikkuva elintarviketoiminta. Selvitä oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta, vaatiiko tällainen toiminnan muutos ilmoituksen tekemistä liikkuvasta elintarviketoiminnasta. Yhteystiedot löydät täältä: Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan. Lisätietoa liikkuvasta elintarviketoiminnasta löydät täältä: Liikkuvat elintarvikehuoneistot.

8.   Mistä lisätietoja?

Kysy lisää pop up-ravintolatoiminnasta ja mahdollisesti muista tarvitsemistasi luvista oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselta. Yhteystiedot löydät täältä: Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan.

Jos kysymys koskee muita lupia, kuten ravintolan sijaintia, muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden myyntiä, elinkeinon harjoittamista tai verotusta, on käännyttävä asianomaisen viranomaisen, esimerkiksi oman kunnan, aluehallintoviraston tai verottajan puoleen.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2023