Hygieenisellä toiminnalla voit varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden pellolta pöytään asti

Hygieenisellä toiminnalla pyritään varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus läpi elintarvikeketjun eli pellolta pöytään asti. 

Hygieeninen toiminta on tärkeää, koska esimerkiksi suurin osa ruokamyrkytyksistä johtuu nimenomaan hygieenisten työskentelytapojen laiminlyönnistä.

Hygieenisellä toiminnalla voidaan: 

  • Suojata kuluttajaa esimerkiksi pilaantuneen tai saastuneen elintarvikkeen aiheuttamilta terveydellisiltä riskeiltä
  • Ehkäistä elintarvikkeiden ennenaikaista pilaantumista
  • Ehkäistä valmistajalle ja kuluttajalle aiheutuvia taloudellisia tappioita 
  • Vähentää hävikkiä. 

Hygieeninen toiminta ja sen ohjeistaminen on osa yrityksen omavalvontaa

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023