Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Liikkuvista elintarvikehuoneistoista valvonnan perusmaksu peritään samojen periaatteiden mukaan kuin kiinteistä elintarvikehuoneistoista.

Lisäät tietoa

Liikkuvat elintarvikehuoneistot maksavat yhden valvonnan perusmaksun. Valvonnan perusmaksun perii elintarvikehuoneistotoimijan kotikunnan valvontayksikkö. Jos kotikuntatietoa ei ole niin valvonnan perusmaksun voi periä sen kunnan valvontayksikkö, jossa toiminta on aloitettu.

Mikäli sama liikkuva elintarvikehuoneisto on merkitty tietojärjestelmään useampaan kohtaan (esim usea aloituskunta), on mahdollista, että järjestelmä lähettää samalle toimijalle useamman valvonnan perusmaksun samasta liikkuvasta elintarvikehuoneistosta. Tässä tilanteessa laskun saajaa pyydetään olemaan yhteyksissä laskut lähettäneeseen tai lähettäneisiin valvontayksiköihin tilanteen selvittämiseksi.

Kun liikkuva elintarvikehuoneisto liittyy kiinteän elintarvikehuoneiston toimintaan, sillä ei ole erillistä valvonnan perusmaksua.

Kun samalla toimijalla on keskenään samankaltaisia liikkuvia myynti- ja tarjoilupisteitä (teltta, auto) niistä peritään valvonnan perusmaksuna yksi yhteinen valvonnan perusmaksu. Ohje liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta.

Jos liikuteltavissa olevaa myynti- ja tarjoilupistettä pidetään jatkuvasti tai vuosittain suunnitellusti samassa paikassa ja osoitteessa, siihen suhtaudutaan valvonnan perusmaksujen osalta kuitenkin samoin kuin kiinteään elintarvikehuoneistoon. Eli saman toimijan jatkuvasti tai vuosittain suunnitellusti samoissa paikoissa ja osoitteissa pidetyillä keskenään samankaltaisilla myynti- ja tarjoilupisteillä on omat erilliset valvonnan perusmaksut.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2024