Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedotetaan uudelle paikkakunnalle

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ovat siirrettävissä olevia myynti- tai tarjoilupisteitä tai elintarvikkeiden valmistus- tai käsittelytiloja. Ne voivat liikkua tai niitä voidaan siirtää paikasta toiseen yhden tai useamman kunnan alueella. Tyypillisesti liikkuvat elintarvikehuoneistot toimivat erilaisissa tapahtumissa, messuilla markkinoilla ja toreilla. Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi erilaiset myyntiautot, telttakatokset ja pienet kioskit. Liikkuvan elintarvikehuoneiston sijainti voi vaihdella päivittäin tai se voi pysyä myös samana esimerkiksi koko kesäkauden. Kauppojen edessä tai kauppakeskusten käytävillä olevat marjanmyyntipisteet tai siirrettävissä olevat jäätelökioskit ovat esimerkkejä liikkuvista elintarvikehuoneistoista, jotka voivat pysyä paikoillaan sesongin ajan.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston rekisteröinti- ja hyväksymismenettely

Elintarvikkeiden käsittely, valmistus, tarjoilu, myynti ja kuljetus on pääsääntöisesti rekisteröitävää elintarvikealan toimintaa. Elintarvikealan toimijan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Jos toimijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, rekisteröinti-ilmoituksen käsittelee se kunta, jonka alueella elintarviketoiminta aloitetaan.

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien elintarvikehuoneistojen eli laitosten hyväksymistä. Laitosten on haettava valvontaviranomaiselta hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai ennen toiminnan olennaista muuttamista.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tehtävän rekisteröinnin tai hyväksynnän lisäksi elintarvikealan toimijan on tiedotettava liikkuvasta elintarvikehuoneistosta niille kunnille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava kunnan elintarvikevalvontaviranomaisella viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen rekisteröidyn liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamista kyseisessä kunnassa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista. 

Jos toiminta toistuu esimerkiksi viikoittain tiettynä päivänä, voi toimija tehdä tiedottamisen pidemmälle ajalle tai toistaiseksi voimassa olevana. Toimija voi myös tiedottaa valvontayksikköä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta jo hyvissä ajoin, esimerkiksi vuoden alussa, jos tietää jo ennalta tulevan vuoden myyntitapahtumat.

Tiedottamista ei tarvitse tehdä, kun toimija liikkuu sen kunnan valvonta-alueella, jonka elintarvikevalvontaviranomaiselle on alun perin rekisteröinyt liikkuvan elintarvikehuoneiston.

Joissain tapauksissa tori- tai muun ulkoalueen haltija tai tapahtuman järjestäjä tiedottaa kaikkien alueella toimivien toimijoiden puolesta näiden liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta esimerkiksi tietyssä tapahtumassa.

Toimijan olisi hyvä tehdä tiedottaminen kirjallisesti. Tiedottamiselle ei ole kuitenkaan lainsäädännössä määrämuotoa. Ruokavirasto on laatinut esimerkkilomakepohjan liikkuvien elintarvikehuoneistojen tiedottamisesta.

Kuntien elintarvikevalvontayksiköiden yhteystiedot löydät Ruokaviraston nettisivujen hakupalvelun avulla ota yhteyttä elintarvikevalvontaan.

Ohje liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta on suunnattu sekä toimijoille että viranomaisille. 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2023