Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien elintarvikehuoneistojen eli laitosten hyväksymistä. Laitosten on haettava valvontaviranomaiselta elintarvikelain mukaista hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai ennen toiminnan olennaista muuttamista. Uusi laitos voi aloittaa toiminnan sen jälkeen, kun viranomainen on hyväksynyt sen. Olennaisesti muuttunut toiminta voi alkaa vasta muutoksen hyväksymisen jälkeen.

Eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleville elintarvikehuoneistoille, eli laitoksille asetettavista vaatimuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä antamassa asetuksessa (EY) 853/2004 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarvikehygieniasta.

Laitoslistat

Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä liha-, kala-, maito- ja muna-alan laitoksista, varastolaitoksista sekä hyväksytyistä idättämöistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023