Rekisteröi elintarviketoiminta tai hae hyväksyntä

Kun perustat elintarvikeyrityksen, ota jo perustamisvaiheessa yhteyttä sijaintikuntasi elintarvikevalvontayksikköön. Valvontayksiköiden yhteystiedot ja nettisivut voit hakea tämän sivun hakukoneen avulla. Voit myös lähettää viestin suoraan kuntaan sivulla olevalla lomakkeella.

Elintarvikeyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka toiminta liittyy mihin tahansa elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun eri vaiheisiin. Elintarvikeyrityksen toimintaan tarvitaan yleensä jokin fyysinen sijaintipaikka. Tällaista sijaintipaikkaa kutsutaan lainsäädännössä nimellä elintarvikehuoneisto. Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa tai muu ulko- tai sisätila, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Myös elintarvikkeiden verkkokauppa on elintarvikehuoneisto. Elintarvikehuoneistolla ei kuitenkaan tarkoiteta alkutuotantopaikkaa.

Rekisteröi yrityksesi tekemällä joko ilmoitus elintarviketoiminnasta tai hakemalla sille hyväksyntä

Ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttumista sinun on pääsääntöisesti rekisteröitävä elintarvikealan toimintasi joko sijaintikunnan elintarvikevalvontayksikköön tai haettava toiminnallesi elintarvikevalvonnan hyväksyntä. 

Tee rekisteröinti-ilmoitus elintarviketoiminnasta sen kunnan tai kaupungin elintarvikevalvontaan, jonka alueella elintarviketoimintasi aloittaa toimintansa. Elintarviketoiminnan rekisteröintilomakkeen saat sijaintikunnan elintarvikevalvontayksikön nettisivuilta.

Elintarviketoiminnasta voi tehdä rekisteröinti-ilmoituksen myös verkossa. Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on avattu valtakunnalliseen käyttöön. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta tai yrittäjän vaihtumisesta. Lisätietoa ilppa-palvelusta.

Jos elintarvikehuoneistossasi käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiin toimittamista, sinun on haettava huoneistollesi hyväksyntää sijaintikunnan elintarvikevalvontayksiköstä. Hakemuksen yhteydessä sinun on esitettävä valvontaviranomaiselle suunnitelmasi yrityksesi omavalvonnasta. 

Teenkö ilmoituksen vai haenko hyväksyntää?

Ruokaviraston ohjeen "Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei?" taulukkoon on koottu esimerkkejä sellaisista toiminnoista, joiden kohdalla on ollut epäselvää, tarvitseeko ne rekisteröidä vai vaatiiko toiminta hyväksynnän. Toiminnot, jotka on selvästi määritelty jossain muualla (esim. lainsäädännössä tai Ruokaviraston ohjeissa) on jätetty taulukon ulkopuolelle.

Taulukko on tehty lähtökohtaisesti valvojia varten valvonnan yhdenmukaisuutta ajatellen. Taulukon tarkoitus on myös helpottaa toimijoita arvioimaan sitä, milloin toiminta tulee tehdä rekisteröidä ja millaista toimintaa valvotaan. 

Koska taulukko ei sisällä kaikkea mahdollista elintarvikealan toimintaa, tulee toimijan aina toimintaa suunnitellessaan ottaa yhteyttä paikalliseen elintarvikevalvontaan, sillä viime kädessä paikallinen valvoja arvioi sen, kuuluuko suunniteltu toiminta elintarvikevalvonnan piiriin ja tarvitseeko siitä tehdä etukäteen elintarvikealan rekisteröinti-ilmoitus tai tarvitseeko toiminta hyväksyä.

Edellyttääkö elintarviketoiminta rekisteröintiä tai hyväksynnän hakemista? -taulukon löydät Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei? -ohjeen liitteestä nro 3.

Jos toimija elintarvikehuoneistossa vaihtuu, toiminta keskeytyy tai toiminta lopetetaan

Sinun tulee ilmoittaa toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta viipymättä elintarvikehuoneistoasi valvovaan elintarvikevalvontayksikköön. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023