Komissio järjestää maanantaina 23.5.2022 verkkotapahtuman uudesta lannoitevalmisteasetuksesta

11. toukokuuta 2022

Lannoitevalmisteasetuksen soveltaminen alkaa 16.7.2022. Asetus korvaa nykyisen EY-lannoiteasetuksen. Uusilla säännöillä muutetaan perusteellisesti sekä tuotteiden että talouden toimijoiden velvoitteita.

Komissio järjestää maanantaina 23 päivänä toukokuuta 2022 verkkotapahtuman, jossa yrityksille, jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ilmoitetuille laitoksille ja sidosryhmille tiedotetaan uusista yhdenmukaistamissäännöistä ja annetaan vastauksia yleisimpiin vaatimustenmukaisuuden arviointia, REACH-rekisteröintiä ja siirtymäjärjestelyjä koskeviin kysymyksiin.

Lisätietoja  esityslistaluonnoksessa.

Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi tapahtumaan 16.5.2020 mennessä ja lähettääksesi kysymyksesi.

Alkuperäinen sähköpostilla lähetetty kutsu:

Lähettäjä: GROW-CHEM-MEETINGS@ec.europa.eu <GROW-CHEM-MEETINGS@ec.europa.eu>
Lähetetty: perjantai 6. toukokuuta 2022 17.44
Kopio: GROW-FERTILISING-PRODUCTS@ec.europa.eu
Aihe: Event on EU Fertilising Products with industry – How to CE mark your products - Monday 23 May online Webex

Dear all,

The Fertilising Products Regulation will start applying as of 16 July 2022. The Regulation replaces the existing EC Fertilisers Regulation. The new rules fundamentally change both the products’ requirements and the obligations of economic operators.

The Commission is organising an online event on Monday 23 May 2022 to inform businesses, Member States’ competent authorities, notified bodies and any interested stakeholder on the new harmonisation rules and to provide answers to the most frequent questions on conformity assessment, REACH registration and transitional arrangements.

You will find more information in the attached draft agenda of the event.

Please use this link to register to the event by 16 May and to submit your questions.

Kindly note that by participating in this event you confirm your agreement to its recording being made publicly available on CIRCABC.

Kind regards,

The GROW fertilising products team