Lannoitevalvonnan hinnasto

Ruokaviraston  maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista  1193/2021.

Viranomaispalvelut

Tarkastukset, hinta

Tarkastukset ja muu toimijoiden valvonta valvontakohteessa, 119 €/tunti

Näytteenotto, maksuluokka 1, 311 € 

Näytteenotto, maksuluokka 2, 459 €

Näytteenotto, maksuluokka 3, 587 €

Näytteenotto, maksuluokka 4, 741 €

Näytteenotto, maksuluokka 5, 985 €

Näytteenoton maksuluokka sisältää näytteenoton, näytteen analysoinnin ja valvonnan päätöksen/ilmoituksen. Maksuluokka määräytyy valvontasuunnitelman mukaisesti tehtävien analyysien lukumäärän mukaan.

Laitoshyväksyntäpäätökset, hinta €

Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti enintään 2000 m3, 619 €

Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti 2001 - 8000 m3, 1 327 €

Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti yli 8000 m3, 2 653 €

Laitoshyväksynnän uusiminen, siirtäminen tai peruuttaminen, 89 €/tunti

Hyväksyntämenettelyn keskeyttämisen käsittely, 89 €/tunti

Laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely, 89 €/tunti

Laitoshyväksyntä koskee sivutuoteasetuksen mukaisia lannoitevalmisteita valmistavia kompostointi- ja biokaasulaitoksia sekä teknisiä laitoksia.

Muut lupa- ja hyväksymispäätökset, hinta €

Toimijoiden rekisteröinti, postitse ja sähköpostitse saapuvat ilmoitukset, 96 €

Toimijoiden rekisteröinti sähköisen asiointipalvelun kautta (Touko), 42 €

Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös, eräkohtainen, 88 €

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lupa, 6 kk, 419 €

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lupa, 12 kk, 838 €

Muut luvat ja päätökset, 71 €

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävät määräaikaiset luvat (6 tai 12 kk) voivat koskea useampia tuotteita ja eriä.

Tuonti-, vienti- ja muut todistukset

Lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti 65,00 € ja seuraavat kappaleet 15 €. 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksyntä ja valvonta 

Hyväksyminen ja nimeäminen ilmoitetuksi laitokseksi, 89 €/tunti

Hyväksynnän rajaaminen tai peruuttaminen, 89 €/tunti

Liiketaloudelliset palvelut

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut palvelut löytyvät Ruokaviraston liiketaloudellisten suoritteiden hinnastosta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2022