Pakkaamotoiminta

Siementen ja siemenperunan pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Pakkaamon on haettava toiminnalleen hyväksyntä Ruokaviraston siemenyksiköltä.

Pakkaamolla tulee olla käytettävissä tarpeelliset ja riittävät toimitilat, varastot, laitteistot sekä osaaminen kylvösiemenerien muodostamiseksi ja saattamiseksi markkinointikelpoiseksi.

Pakkaaja hakee hyväksyntää Touko asiointipalvelun kautta. Pakkaamo esittää hakemuksessa siementen hankintaa, käsittelyä ja varastointia sekä muuta toimintaa koskevat selvitykset sekä yhteystiedot.

Siemenyksikkö tekee uusille pakkaamoille tarkastuksen ennen pakkaamoluvan myöntämistä hakijan toimitiloihin. Toimintaansa jatkaville pakkaamoille tehdään vähintään yksi tarkastus lupakauden aikana ja lisäksi tehdään riskiperusteisia tarkastuksia. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää täyttyvätkö luvan edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, tarkastaja ehdottaa hyväksynnän myöntämistä. Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita, tarkastaja antaa korjausehdotukset ja korjausten jälkeen tehdään uusintatarkastus. Pakkaamon henkilökunnan ammattitaidon siemenyksikkö testaa erillisellä kokeella ennen hyväksynnän myöntämistä. Siemenyksikkö järjestää tarvittaessa koulutuksia pakkaamoiden vastuuhenkilöille ja koko henkilökunnalle. Lopullisen päätöksen luvan myöntämisestä tekee siemenyksikkö.

Vain hyväksynnän saaneet pakkaamot saavat valmistaa ja tarkastuttaa sertifioitavia ja hyväksyttyjä siemeneriä ja vain sertifioituja ja hyväksyttyjä eri saa markkinoida kylvösiemeneksi.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023