Eläinterveys- ja terveystodistukset

Eläinterveys- ja terveystodistuksella vakuutat kohdemaan viranomaiset siitä, että tuotteesi on vaatimusten mukainen eikä se levitä eläintauteja. Valvontaviranomainen vahvistaa allekirjoituksellaan todistukselle täyttämäsi eräkohtaiset tiedot. Eläinterveystodistus voidaan myöntää vain Ruokaviraston viejärekisteriin kuuluville yrityksille. 

Sovitut eläinterveys- ja terveystodistukset löydät Kontista ja TRACES- tai eCert-järjestelmästä

EU ja Suomi ovat sopineet joidenkin kohdemaiden kanssa vientitodistusmalleista eläinten ja tuotteiden vientiin. Jos tuotteellesi löytyy kohdemaan kanssa sovittu todistusmalli, on sitä käytettävä.

Löydät nämä todistusmallit Kontti-palvelustamme, EU-komission TRACES-järjestelmästä tai Ruokaviraston sähköisestä eläinterveys- ja terveystodistusten hallinnointijärjestelmästä eCertistä.

Kontin maasivuilta näet millaista todistusta sinun tulee käyttää viennissä.

  • Jos todistus on TRACES-järjestelmässä, sinä viejänä täytät todistuksen omalta osaltasi ennen valvontaviranomaisen osuutta. TRACES-todistukset tulostetaan aina tavalliselle paperille.
  • Jos todistus on Ruokaviraston omassa sähköisessä eCert-todistusten hallinnointijärjestelmässä, sinä viejänä täytät todistuksen ennen valvontaviranomaisen osuutta. Maasivulta voit tarkistaa tulostetaanko todistus turvapaperille vai ei. Valvontaviranomainen tilaa turvapaperit Ruokavirastosta, jos turvapaperia edellytetään.
  • Jos todistus ei ole eCert-järjestelmässä, mutta kohdemaan kanssa on sovittu turvapaperin käytöstä, todistuksen myöntävä valvontaviranomainen tilaa turvapaperitodistuspohjat Ruokavirastosta.

Huomaa, että kohdemaa saattaa vaatia todistuksen lisäksi esimerkiksi laitoksesi hyväksyntää ennen kuin voit aloittaa viennin. Tiedossamme olevat vaatimukset löydät Kontista.

TRACES

Viennissä ja tuonnissa käytettävä TRACES-järjestelmä on päivitetty uuteen TRACES-NT järjestelmään, johon kirjaudutaan EU-login tunnuksilla. Muistathan, että Traces todistuksia käytetään kansallisen lainsäädännön (eläintautilaki 76/2021 54 § ) mukaisesti ensisijaisina eläinterveystodistuksina, jos kohdemaa on ne hyväksynyt. 

eCert

ECert-järjestelmä on Ruokaviraston sähköinen järjestelmä, jolla hallinnoidaan eläinterveys- ja terveystodistuksia. ECert-järjestelmän avulla voit täyttää ja lähettää vientituotteidesi eläinterveystodistukset sähköisesti valvontaviranomaiselle myönnettäväksi. Järjestelmän avulla valvontaviranomainen saa heti tiedon allekirjoitettavasta todistuksesta ja vientituotteiden jäljitettävyys paranee. Lisätietoja eCertin käytöstä löytyy Ruokaviraston eCert-ohjeesta toimijoille ja valvojille.

Eläinterveys- ja terveystodistuksia tullaan siirtämään eCert-järjestelmään vaiheittain ja kohdemaasta riippuen. Viejä kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi -tunnuksilla. Yrityksen sisällä todistuksia voi tehdä nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Valvoja tilaa tunnukset Pääsynhallinnasta (PAHA). 

Todistuksen myöntäminen edellyttää valvojan osalta, että hän valitsee ensin eCert-järjestelmässä laitoksen, jonka tuotteita ollaan viemässä, valvomakseen laitokseksi. Mikäli kohdemaa edellyttää laitosten hyväksymistä etukäteen, ovat vain nämä laitokset eCertissä valittavissa. 

Kun valvontaviranomainen on tarkastanut ja varmentanut todistuksen, hän tulostaa sen kohdemaasta riippuen joko tavalliselle kopiopaperille tai turvapaperille sekä allekirjoittaa ja leimaa sen. Ecert-järjestelmää varten on olemassa oma turvapaperipohja, joita valvoja tilaa Ruokaviraston Pikantti-ekstranetistä. ECert-turvapaperi käy kaikille järjestelmässä oleville todistuksille, joiden tulostamiseen kohdemaa edellyttää turvapaperin käyttöä. 

Lisätietoja järjestelmän käytöstä ja apua ongelmatilanteissa saa ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen ecert@ruokavirasto.fi

Turvapaperitodistuspohjat

Todistuksen myöntävä valvontaviranomainen tilaa turvapaperille painetut todistuspohjat Ruokaviraston Pikantti-ekstranetistä.

Mitä tehdä, jos todistusmallista ei ole sovittu?

Jos virallisesti sovittua todistusta ei ole tai siitä ei juuri neuvotella, voit viejänä esimerkiksi yhdessä maahantuojasi kanssa hyväksyttää oman todistusehdotuksesi kohdemaan viranomaisilla. Kehotamme, että käytät näissä tapauksissa Ruokaviraston muotoilemia yleisiä eläinterveys- ja terveystodistuksia, jos sellainen löytyy tuotteellesi. Itse muotoilluissa todistuksissa ei tule käyttää Suomen vaakunan leijonatunnusta.

Mikäli todistusmallia ei hyväksytä, on vientiä varten laadittava kohdemaakohtainen räätälöity todistus. Voit tilata todistuspohjan laadintatyön Ruokaviraston vientijaostolta. Työstä laskutetaan Ruokaviraston hinnaston mukaan, ellei kyseessä ole priorisoituun markkinoillepääsyhankkeeseen tai kärkihankkeeseen liittyvä todistus. Kaikki laatimamme todistuspohjat ovat tilattavissa Ruokavirastosta.

Yleistodistukset

Varmista yleisen eläinterveys- ja terveystodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä. Kun olet täyttänyt todistuksen, voit tulostaa sen tavalliselle A4-paperille. Yritystäsi valvova valvontaviranomainen vahvistaa allekirjoituksellaan todistuksen tiedot oikeiksi.

Ota huomioon yleistodistuksen täyttämisessä:

  • täytä kaikki todistuksen kentät (jos kenttä ei koske tuotettasi, täytä siihen viiva)
  • täytä kohtaan "Competent local authority issuing this certificate" toimintaasi valvovan valvontayksikön nimi englanniksi

Huolehdi, että joko sinä tai todistuksen myöntävä viranomainen numeroitte todistuksen yksilöllisellä viitenumerolla. Numero kirjataan myös arkin kääntöpuolelle. Todistuksen numeroksi (Certificate number) tulee laittaa XX/YYYY/OOOO, jossa

  • XX = valvontaviranomaisen / valvonta-alueen nimi, sen lyhenne tai numero tai laitoksen hyväksymisnumero (ilman EY/FIN-kirjaimia)
  • YYYY = todistuksen myöntämisvuosi
  • OOOO = todistuksen valvontayksikkökohtainen tai laitoskohtainen juokseva numero siten, että kahdelle todistukselle ei voi koskaan tulla samaa numeroa.

Raportoi kuukausittain yleistodistusten käytöstä sähköpostitse vienti@ruokavirasto.fi. Kerro saamiesi todistusten yksilöllinen viitenumero, yleistodistuksen numero (esim. 004A), vientituote, kohdemaa, allekirjoituspäivämäärä ja allekirjoittaja.

Hirvieläinten vuodat ja nahat (valmistusmaa: Suomi)

Hunaja ja muut elintarvikekäyttöön tarkoitetut mehiläistalouden tuotteet (tuotanto- ja valmistusmaa: Suomi)

Hyönteiset ja hyönteistuotteet elintarvikekäyttöön (valmistusmaa: Suomi)

Jalostetut elintarvikkeet (valmistusmaa: Suomi)

Kala ja kalastustuotteet (valmistusmaa: Suomi)

Käsitelty eläinperäinen valkuainen rehukäyttöön

Liha ja lihatuotteet (teurastus- ja valmistusmaa: Suomi)

Maito ja maitotuotteet (maidon alkuperä: Suomi tai EU, valmistusmaa: Suomi)

Maito ja maitotuotteet (rekisteröity elintarviketoiminta, maidon alkuperä: Suomi tai EU, valmistusmaa: Suomi)

Munat ja munatuotteet

Naudan vuodat ja nahat (teurastus- ja valmistusmaa: Suomi)

Sarvet ja metsästystrofeet

Sian suolet elintarvikekäyttöön

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2024