TRACES-järjestelmä

TRACES-järjestelmässä otetaan käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen. Kaksivaiheiseen tunnistautumiseen on siirryttävä 11.6. 2024 mennessä. Ohjeet löydät englanniksi tästä. Suomenkielisen lyhennelmän löydät tästä

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. TRACES on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyys ja valvonta.  Tracesia käytetään niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa (eläimet ja eläinperäiset tuotteet) kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista sekä viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin. Järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio, ja sitä käyttävät viranomaiset ja yritykset.

TRACES-järjestelmä on käyttäjäystävällinen ja turvallinen

TRACES-ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa jäsenmaissa oman maan kielellä. Terveystodistuksia ja tuonti-ilmoituksia vastaanottavassa jäsenmaassa tiedot saadaan näkymään kyseisen maan kielellä riippumatta siitä, millä kielellä ne alun alkujaan tehtiin. Kerran tehtyä todistus- tai ilmoitusmallia ei tarvitse kirjoittaa kokonaan uudelleen vaan aikaisemmin luotua vastaavaa todistusta voidaan käyttää pohjana. Jo hyväksytty todistus voidaan helposti korvata uudella todistuksella, jos lähetyksen tiedot ovat muuttuneet ja uudesta todistuksesta on yhteys korvattuun todistukseen. Ohjelman kautta on mahdollista hakea aikaisemmin täytettyjä todistusmalleja.

Käyttäjäprofiilien ansiosta vain sellaiset käyttäjät, jotka ovat oikeutettuja johonkin tietoon pääsevät sen näkemään. Ohjelma ei lähetä tietoja vaan ainoastaan sähköpostiviestin asianomaiselle toimijalle, niin että hän tietää mennä ohjelman kautta katsomaan viestin tarkoittamia tietoja. Turvallisuussyistä vain viranomaiset näkevät tietoja eri maissa toimivista yrityksistä; taloudelliset toimijat eivät niitä pääse näkemään. Yritysten rekisteröityminen ohjelman käyttäjäksi tapahtuu vain ao. jäsenmaan viranomaisten suostumuksella.

Jotta tuonti/vienti olisi mahdollisimman sujuvaa, kannattaa tutustua tarkemmin yksityiskohtaisempiin tietoihin rekisteröitymisestä, käytöstä ja neuvonnasta sektorikohtaisilla sivuilla. Ohjeet häiriötilanteiden varalle ja tyhjät lomakemallit löydät kunkin sektorin kohdalta:

Taulukossa on tarkemmat tiedot eri tuotteiden käsittelystä eri traces-järjestelmissä:
Sektori Todistus Mitä koskee Sähköposti Verkko-
sivut
Käytössä oleva järjestelmä
Rehujen tuonti CHED-D Tehostetussa valvonnassa olevat muut kuin eläinperäiset
rehut (esim. pähkinät)
rehutuonti@
ruokavirasto.fi
Rehut TracesNT
Kasvien tuonti CHED-PP Istutettavaksi tarkoitetut kasvit (mm. siemenet, pistokkaat, ruukkukasvit), kasvituotteet, puutavara (mm. pyöreä puu, hake, sahatavara), käytetyt maatalous- ja metsätalouskoneet kasvinterveys.rekisteri@
ruokavirasto.fi

Kasvit

Kasvinterveyden tuonnin ohjeet

TracesNT
EU:n ulko-
puolelta tuotavat eläimet ja eläin-
peräiset tuotteet
CHED-A,
CHED-P
EU:n ulko-
puolelta tuotavat eläinperäiset elintarvikkeet,
rehut ja sivu-
tuotteet
(mm. verestä saadut
tuotteet)
rajatarkastus@
ruokavirasto.fi
Eläimet ja eläin-
peräiset tuotteet
TracesNT
Eläinten sisä-
markkina-siirrot
INTRA Tietyt eläimet,
niiden sukusolut
ja alkiot EU:n sisämarkkina-
kaupassa
Yhteydenotot Aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin. Eläinten sisä-
markkina-siirrot

Traces Classic/INTRA

17.10.2021-> TracesNT

Eläimistä saatavien sivu-
tuotteiden kauppa EU:ssa
DOCOM
(Kaupallinen asiakirja)
Eläimistä saatavien sivutuotteiden
(lk 1 ja 2
sekä PAP) sisämarkkina-
kauppa
abp@ruokavirasto.fi Eläimistä saatavat sivu-
tuotteet
Traces NT
Luomu COI/
Tarkastus-
sertifikaatti
Kaikki yllä mainitut tuotteet,
joilla on luomu-
status
luomuelintarvike@
ruokavirasto.fi
Luomu TracesNT
FLEGT FLEGT Indonesiasta FLEGT-luvalla tuotava puuperäiset tuotteet tuovi@ruokavirasto.fi FLEGT-
lupa-järjestelmä
TracesNT

Vienti EU:n ulkopuolelle

Terveystodistus

Rehut, elävät eläimet, sukusolut ja eläimistä saatavat tuotteet, joille on viennin terveystodistus kohdemaahan TRACES-järjestelmässä

vientitraces@ruokavirasto.fi

TRACES-rekisteröityminen

TracesNT 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2024