TRACES sisämarkkinakaupassa

Sisämarkkinoiden INTRA-asiakirjat siirtyivät TRACES-NT-järjestelmään 17.10.2021 alkaen.

Sisämarkkinakaupassa eli EU-maiden välisessä (mukaan luettuna Norja ja Sveitsi) kaupassa toimivat yritykset ja huolitsijat käyttävät TRACES-ohjelmaa yhdessä virkaeläinlääkäreiden kanssa.

Sisämarkkinoille tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tai eläinten mukana on oltava terveystodistus, jonka virkaeläinlääkäri laatii TRACES-ohjelmassa. Eläviä eläimiä koskevia terveystodistuksia on 30 kappaletta ja ne koskevat tuotantoeläimiä (nauta, lammas, vuohi ja muut märehtijät, sika, hevonen, mehiläiset, siipikarja, siitosmunat, kalat, nilviäiset ja äyriäiset) ja kaupallisessa tarkoituksessa maasta poistuvia ja maahan saapuvia lemmikkieläimiä sekä osaa eläintarhaeläimistä.

Tuotteita koskevia terveystodistusmalleja on 10. Näitä ovat muun muassa eri eläinlajien sperma ja alkiot sekä tuore lanta. Sivutuoteasetus edellyttää ilmoitusta TRACES-ohjelmassa DOCOM-osiossa luokan 1 ja 2 sivutuotteiden sekä käsitellyn eläinvalkuaisen lähettämisestä toiseen jäsenmaahan. DOCOM-osio siirtyi Traces NT-järjestelmään 6.12.2021.

Elintarvikkeille edellytetään terveystodistusta sellaisissa tapauksissa, joissa komissio on antanut eläintautiepidemian vuoksi sellaisen suojapäätöksen, joka edellyttää myös elintarvikkeille eläinten terveyttä koskevan todistuksen. Esimerkiksi tuotaessa Virosta sianlihaa sisältäviä elintarvikkeita, joiden tuonnissa on Afrikkalaisen sikaruton riski.

Salmonellan vuoksi Suomeen ja Ruotsiin ihmisravinnoksi tarkoitetuille kananmunille vaaditaan komission päätöksen 1688/2005/EU mukainen terveystodistus, joka laaditaan TRACES-ohjelmassa.

Lainsäädännön edellyttämän lähtötarkastuksen yhteydessä laaditaan terveystodistus.Tieto varmennetusta terveystodistuksesta välittyy TRACES-ohjelmassa vastaanottajamaan viranomaisille sekä lähetyksen kauttakulkumaiden viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus ainakin vastaanottajamaan kielellä. Virkaeläinlääkäri allekirjoittaa ja leimaa todistuksen.

TRACES-ohjelman mukainen terveystodistus

OSA 1 sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.) ja sen voi laatia eläinten tai tavaroiden viejä tai hänen edustajansa rekisteröitymällä toimijaksi TRACES-ohjelmaan. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.

OSA 2 sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova eläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.

OSA 3:n täyttää lähetyksen vastaanottajamaan viranomainen, jos hän tarkastaa lähetyksen.

Tällä hetkellä Suomessa viranomaisista TRACES-ohjelmaa käyttävät kaikki läänineläinlääkärit sekä osa kunnan-/kaupungineläinlääkäreistä. Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan eläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä. 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.8.2022