Luomutuotteiden tuonti

Luomutuotteiden tuonnin edellytyksiin on hyvä perehtyä ennen tuontitoiminnan aloittamista. Evira (Ruokavirasto) on koonnut aiheesta erillisen ohjeen: Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 - Tuonti.  

Luomutuotteiden tuonti ja vienti EU:n jäsenmaiden kesken on sisämarkkinakauppaa ja tuotteilla on vapaa liikkuvuus.  

Tuonti EU:n ulkopuolelta edellyttää valvontaan kuulumista

Luomutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta edellyttää aina tuojan kuulumista luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Tuojan on varmistuttava ennen tuontitoiminnan aloittamista, että tuotava luomutuote ja sen valvonta tuotantomaassaan on EU säädösten mukaista.  Tämä tarkoittaa, että kaikkien kyseisen tuotteen tuotantoon ja valmistukseen liittyvien toimijoiden ja tarkastuslaitosten on kuuluttava EU säädösten mukaiseen valvontaan kolmannessa maassa. Eli tällöin vientimaa ja tuotavat luomutuotteet, sekä tuotantoon ja valvontaan liittyvät ehdot on mainittu:

  • komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä kolmansista maista (voimassaolo lakkaa: 31.12.2026) tai
  • komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista (voimassaolo lakkaa: 31.12.2024) tai
  • kolmasmaa sopimuksissa, jotka komissio on sopinut tiettyjen maiden kanssa tai
  • tuote ja toimijat noudattavat 2018/848 ehtoja ja toimijoilla on luomusertifikaatti TracesNT-järjestelmässä

Jokainen tuontilähetys tarkastetaan tullauksen yhteydessä, tuojan hakiessa lupaa luovuttaa tuomansa luomutuotteet vapaaseen liikkeeseen EU:n sisämarkkinoille. Tarkastus suoritetaan aina kun luomutuotteita tuodaan EU:n ulkopuolelta. Tarkastuksen yhteydessä Tullille on esitettävä lähetyksen tarkastussertifikaatti TracesNT-järjestelmässä. Tätä varten tuoja tarvitsee oikeudet TracesNT-järjestelmään. Oikeudet haetaan tuojaa valvovalta viranomaiselta – ota yhteyttä luomuelintarvike@ruokavirasto.fi.

Tuontilähetyksellä tarkoitetaan: samaan tai useampaan yhdistetyn nimikkeistön koodiin kuuluvaa tuotemäärää, jolle on annettu yksi ainoa tarkastussertifikaatti, joka lähetetään samalla kuljetusvälineellä ja joka tuodaan samasta kolmannesta maasta.

Tuontia edeltävällä jokaisen tuontilähetyksen tarkastuksella taataan rehellinen kilpailu luomutoimijoiden kesken ja kuluttajille varmuus ostamansa luomutuotteen luonnonmukaisuudesta.

Huom:  Islanti, Liechtenstein ja Norja kuuluvat Euroopan talousalueeseen (ETA), jonka vuoksi niihin ei sovelleta EU:n luomutuotteiden tuonnin säännöksiä.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.8.2022