FLEGT-lupajärjestelmä

EU ja tietyt puutuotteiden viejämaat ovat neuvotelleet vapaaehtoisen yhteistyösopimuksen (Voluntary Partnership Agreement, VPA). Sopimuksissa määritellään järjestelmät, joiden avulla puuperäisten tuotteiden alkuperän laillisuus voidaan todentaa.

Kun VPA-sopimus on ratifioitu ja viejämaa on aloittanut nk. FLEGT-lisensoinnin, vaaditaan alkuperämaan myöntämä FLEGT-lupa EU:n alueelle tuonnin yhteydessä.

FLEGT-lisensoinnin on aloittanut Indonesia (tilanne 4/2022). Muita maita, jotka valmistautuvat lisensoinnin aloittamiseen ovat mm. Ghana ja Vietnam. Muut maat, jotka ovat joko ratifioineet sopimuksen tai ovat neuvotteluvaiheessa löydät EU FLEGT Facility:n englanninkieliseltä sivustolta.

FLEGT-lupa takaa, että tuotteet ovat laillisesti tuotettuja

VPA-maat myöntävät FLEGT-luvan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade -licence) esimerkiksi puisille huonekaluille, lattianpäällysteille, vanerille, puuperäiselle massalle ja paperille. Luvalla varmistetaan, että kyseiset tuotteet ovat laillisesti tuotettuja. Maakohtaisissa VPA-sopimuksissa määritellään tarkat tuotteet ja niiden tavarakoodit (HS-koodit). Lupa myönnetään tavaraeräkohtaisesti vientiyhtiölle ja lupa liitetään mukaan muihin vienti- ja tullausasiakirjoihin.

Tuotteet, joilla on FLEGT-lupa, täyttävät EU:n puutavara-asetuksen vaatimukset. Järjestelmän tarkoituksena on torjua laittomia hakkuita ja laitonta puuperäisten tuotteiden kauppaa VPA-maissa. Järjestelmä tähtää myös sopimusmaan metsähallinnon ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Ruokavirasto tarkastaa Suomen kautta unioniin tuotavien FLEGT-tuotteiden luvat ennen erän tullausta ja laskemista vapaaseen liikkeeseen.

Toimi näin

Komissio on tuottanut FLEGT-lupien käsittelylle sähköisen järjestelmän . Järjestelmä toimii "TRACES"-ympäristössä, joka vaatii käyttäjän rekisteröitymisen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Toimintaohjeet maahantuojille/ huolintayhtiöille pähkinänkuoressa:

HUOM! Alla oleviin ohjeisiin on tulossa muutoksia. Tällä hetkellä (2/2022) on menossa e-lisensoinnin pilottivaihe. Tästä on lähetetty sähköpostia FLEGT-asiakkaille. Jos et ole saanut ko. viestiä, pyydä ohjeet osoitteesta tuovi@ruokavirasto.fi Alla olevat ohjeet ovat myös voimassa pilottivaiheen aikana.

  1. Seuraa ”FLEGT User Guiden”:n ohjeita ja rekisteröidy käyttäjäksi. * Linkki ohjeisiin englanniksi komission sivuilla.
  2. Maksa lupakäsittelymaksu ohjeen mukaan (maksuohjeet
  3. Syötä FLEGT-luvan tiedot TRACES:iin 
  4. Lähetä alkuperäinen FLEGT-lupa (Huom.! luvan 1. kpl, jossa lukee ”original”) mahdollisen liitteen, yhteystietolomakkeen ja maksutositteen kanssa Ruokavirastoon (yhteystietolomake)
    Postiosoite: Ruokavirasto/ FLEGT-luvat PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO
    (Jos haluat lähettää pikana, käytä katuosoitetta Ruokavirasto/ FLEGT-luvat, Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki.)
  5. Saata tullausprosessi loppuun, Tulli saa Ruokavirastolta suoraan tiedon hyväksytystä luvasta.

*Huom. Rekisteröitävällä yrityksellä tulee olla EORI-numero. Saat EORI-numeron tullin EORI-sivulta. Kun olet saanut EORI-numeron, lähetä sähköposti käyttäjäroolin vahvistamiseksi osoitteeseen tuovi(at)ruokavirasto.fi. Huomaa, että tämän viestin lähettäjällä tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Jos Sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, täytä ja liitä mukaan valtakirja. Valtakirjapohjan löydät tästä linkistä.

Lupien käsittelyn yhteydessä merkittäviä tekijöitä ovat mm. luvan kattama tuotetilavuus ja -paino. Erityisesti tapauksissa, joissa tuodaan yhdessä lähetyksessä sekä puuperäisiä tuotteita että muita tuotteita, kauppalaskussa tai pakkauslistassa olisi hyvä olla eriteltynä tuotteiden tilavuudet ja paino. Merkitse tilavuudet ja painot tarkasti.

Lähetä luvat käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen lähetyksen saapumista maahan. Luvan tulee olla hyväksytty ennen tullausta.

Lisää tietoa lupajärjestelmästä ja EU:n puutavara-asetuksesta löytyy myös Komission ja EFI:n julkaisemasta usein kysytyt kysymykset sivulta: http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/faq

Lisätietoa:

tuovi(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2023