EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja FLEGT-lupajärjestelmä

Euroopan unioni aloitti vuonna 2003 toimintaohjelman laittomien hakkuiden ja laittoman puuperäisten tuotteiden kaupan torjumiseksi. Toimintaohjelman nimi on EU FLEGT Action Plan. Ohjelmalla on useita työkaluja, joista kaksi merkittävää ovat EUTR (puutavara-asetus) ja FLEGT-lupajärjestelmä.

Laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta valmistettujen puutuotteiden saattaminen markkinoille on kielletty.  Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan puutavaran alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä puutavaraa. Laittomuuksiin voi liittyä esimerkiksi luvattomia hakkuita, veropetoksia tai tulliasiakirjojen väärennöksiä.

Laittomat hakkuut ovat merkittävä ja kasvava maailmanlaajuinen ongelma. Ne vaikuttavat huomattavasti metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. Ne heikentävät myös lakeja noudattavien toimijoiden kilpailuasemaa sekä viejä- että tuojamaissa ja aiheuttavat valtioille huomattavia tulonmenetyksiä.

Kehitysmaissa laittomat hakkuut ovat kestävän kehityksen esteenä ja niillä autetaan rahoittamaan aseellisia selkkauksia. Niihin saattaa myös liittyä vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

Jokainen EU-jäsenmaa nimeää toimivaltaisen viranomaisen valvomaan asetuksen noudattamista. Suomessa toimivaltaiseksi viranomaiseksi puutavara-asetuksen toimeenpanossa on nimetty Ruokavirasto.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaalla.

Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta (897/2013) määrittelee seuraamukset lainrikkomiselle.

Lisätietoa:

Marko Lehtosalo

Johtava asiantuntija
Ruokavirasto / Markkinaosasto
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Puh. 0295 204 608, 040 189 1891
E-mail: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Shingo Masuda

Ylitarkastaja
Ruokavirasto / Markkinaosasto
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Puh. 0295 204 678, 050 435 3063
E-mail: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 18.9.2023