Eläimistä saatavat sivutuotteet EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä

Sisämarkkinakaupalla tarkoitetaan EU:n sisäisiä sivutuotteiden siirtoja mukaan lukien siirrot Norjaan ja Sveitsiin sekä kyseisistä maista siirrot EU:n jäsenmaihin. Pääsääntöisesti eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakaupassa noudatetaan yhteisiä sivutuotelainsäädännöstä tulevia sääntöjä. Sisämarkkinakaupassa voi kuitenkin olla ehtoja, jotka vaihtelevat jonkin verran jäsenmaittain. Sivutuotteiden sisämarkkinoiden ehdot riippuvat mm. sivutuotteen luokasta ja aineksen käyttötarkoituksesta. Sisämarkkinakaupan sivutuote-erien valvonnan tarkoituksena on eläintautien leviämisen estäminen ja esimerkiksi rehuiksi käytettävien sivutuotteiden laadun turvaaminen.

 

Mille eläinperäisille sivutuotteille tarvitaan tuontilupa?

Ennen luokan 1 tai luokan 2 sivutuotteiden lähettämistä toiseen jäsenmaahan tulee lähettävän laitoksen tai toimijan kysyä lupaa sivutuotteiden siirtämiseen vastaanottajamaan viranomaisilta. Suomeen tuotaessa tuontilupa haetaan Ruokavirastolta. Hakemus tehdään aina virallisella hakemuspohjalla eli ns. artiklan 48 mukaisella hakemuslomakkeella. Artiklan 48 mukaisesta hakemusmenettelystä löydät lisää tietoa täältä

 

Sisämarkkinakaupassa tarvittavat eräkohtaiset asiakirjat

Eläinperäisten sivutuotteiden sisämarkkinakauppaan liittyvät asiakirjavaatimukset voidaan jakaa kahteen osaan:

1. Jokaisen sivutuote-erän tiedot tulee viedä sähköiseen Traces-järjestelmään Commercial Document -osioon (DOCOM) ja tämän lisäksi erän mukana tulee olla paperinen kaupallinen asiakirja, joka seuraa erää lähettävältä laitokselta koko kuljetuksen ajan vastaanottavalle laitokselle saakka. Kaupallisen asiakirjan saa printattua Traces -järjestelmästä kaikilla jäsenmaiden kielillä. Erät, joille vaaditaan sähköisen järjestelmän käyttöä ovat:

  • luokkaan 1 kuuluvat eläimistä saatavat sivutuote-erät (Huom! art. 48 lupa)
  • luokkaan 2 kuuluvat eläimistä saatavat sivutuote-erät (Huom! art. 48 lupa)
  • käsiteltyä eläinvalkuaista (processed animal protein=PAP) sisältävät erät
  • käsittelemättömälle lannalle tulee lähettävän maan virkaeläinlääkärin tehdä INTRA-terveystodistus (Huom! art. 48 lupa) 

2. Lopuille sivutuote-erille, joille ei vaadita 1. kohdassa mainittua sähköisen järjestelmän käyttöä riittää paperisen kaupallisen asiakirjan käyttö. Kaupallisen asiakirjan täytyy kuitenkin olla virallisen mallipohjan mukainen ja yksittäisten EU-maiden sisällä sallitut eläinperäisten sivutuotteiden siirtoasiakirjat eivät ole sallittuja sisämarkkinasiirroissa. Tällaisia luokkaan 3 kuuluvia muista sivutuotteita, joille ei ole pakollista käyttää Traces -järjestelmää ovat mm.:

  • rehukäyttöön tuleva luokkaan 3 kuuluva teurassivutuote
  • raa'at vuodat, nahat, turkikset ja villa
  • ruokajäte mukaan lukien paistorasvat (used cooking oils= UCO)

Eläinperäisten sivutuotteiden sisämarkkinasiirroissa niin Tracesin käytöstä kuin paperisen kaupallisen asiakirjan laatimisesta vastaa aina erän lähettävä taho. Jos kaupankäynnissä käytetään välittäjää, niin välittäjän tulee olla rekisteröity sivutuoteasetuksen mukaisesti ja välittäjän tiedot tulee näkyä kaupallisessa asiakirjassa. Kaupallisessa asiakirjassa on erilliset kohdat lähettävälle taholle (esim. ulkomainen välittäjä), alkuperäpaikalle (esim. tuotteen valmistanut laitos), vastaanottajalle (esim. kotimainen välittäjä) ja määräpaikalle (esim. laitos, johon erä fyysisesti saapuu). Jos välittäjiä ei kaupankäynnissä käytetä, niin lähettävä taho ja alkuperäpaikka voivat olla samat sekä vastaanottaja ja määräpaikka voi olla asiakirjassa sama toimija. 

Sivutuotteet vastaanottavalla toimijalla on velvollisuus tarkastaa vastaanottamansa sivutuote-erä ja kaupallisessa asiakirjassa olevien tietojen oikeellisuus. Sivutuotteen vastaanottavan toimijan tulee ilmoittaa jokaisesta luokan 1 ja luokan 2 sivutuotteen sekä käsitellyn eläinvalkuaisen (PAP) vastaanotetusta erästä saapumisilmoituksella Traces-järjestelmässä. Jos toimija havaitsee sivutuote-erässä puutteita, tulee niistä ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille (esim. omavalvonnassa todettu positiivinen salmonellanäyte tai virheitä kaupallisessa asiakirjassa). Myös muiden luokkaan 3 kuuluvien sivutuotteiden (muut kuin PAP) siirrot on suositeltavaa viedä Traces-järjestelmään. 

Lisätietoja eläinperäisten sivutuotteiden sisämarkkinakaupasta voi kysyä kunnaneläinlääkäriltä, läänineläinlääkäriltä tai Ruokavirastosta osoitteesta abp@ruokavirasto.fi. 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023