Tuonti ja vienti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä

Sisämarkkinakauppa on Suomen ja toisen EU-maan, Norjan tai Sveitsin välillä tapahtuvaa tuontia tai vientiä. Sisämarkkinakaupassa tuotteet liikkuvat maiden välillä vapaasti – mutta poikkeuksiakin on!

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden mahdollisuutta rajoitetaan, jos jossakin jäsenvaltiossa esiintyy sellaista vaarallista eläin- tai kasvitautia, joka voi levitä esimerkiksi elintarvikkeiden tai muiden eläin- tai kasvituotteiden välityksellä. Eläin- ja kasvitautien vaarasta johtuvat rajoitukset koskevat yhtäläisesti sekä kaupallista elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden kuljetusta ja kauppaa että yksityisten henkilöiden mukanaan kuljettamia ja omaan käyttöönsä hankkimia tuotteita. Rajoitukset koskevat myös postitse maasta toiseen lähetettäviä tuotteita. Kaikessa sisämarkkinakaupassa ja tuotteiden ja tavaroiden siirroissa maiden välillä on tärkeää huomioida eläin- ja kasvitautien leviämisen riski ja tautirajoitukset.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2020