Elintarvikkeiden kauppa EU-maiden, Norjan ja Sveitsin kanssa

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti

Eläinperäisten elintarvikkeiden kaupallista tuontia Suomeen muista Euroopan Unionin jäsenmaista sekä eräistä muista maista (erityissopimusmaat) valvotaan osana kuntien tekemää elintarvikevalvontaa (Oiva-valvonta). Valvonnan tarkoitus on turvata mainittujen elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää eläintautien leviäminen niiden välityksellä.

Tältä sivustolta löydät tietoa eläinperäisten elintarvikkeiden kaupallisesta sisämarkkinatuonnista. Tuonnista yksityiseen käyttöön kerrotaan tarkemmin elintarvikkeiden tuliaistuontia koskevilla sivuilla.

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti

Tulli valvoo maahantuotavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta sekä EU:n ulko- että sisäkaupassa. Tulli valvoo myös niin sanottuja yhdistelmäelintarvikkeita, jos ne sisältävät kasviperäisten ainesosien lisäksi jalostettuja eläinperäisiä ainesosia alle 50 %. Tullin valvomia elintarvikkeita ovat mm. valmisruoat, lastenruoat, keitot, kastikkeet, makeiset, juomat, ravintolisät ja urheilijoille tarkoitetut valmisteet. Lisätietoa ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnista löydät Tullin verkkosivuilta. Markkinoilla olevia maahantuotuja elintarvikkeita valvotaan osana kunnallista elintarvikevalvontaa. 

Elintarvikkeiden vienti EU-alueelle

Elintarvikelainsäädäntö on EU-maissa pitkälti harmonisoitu, joten yhdessä EU-maassa laillisesti markkinoilla oleva elintarvike tulee voida saattaa laillisesti myös muiden EU-maiden markkinoille. Näin ollen Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden sisämarkkinakauppaan ei yleensä vaadita vientitodistuksia tai muita lupia. Kuitenkin esimerkiksi pakkausmerkintöjen osalta tulee varmistua, että ne on tehty kohdemaan vaatimusten mukaan (kielivaatimukset, mahdolliset kansalliset lisävaatimukset). Näistä voi etsiä tietoa viennin kohdemaiden elintarvikeviranomaisten internetsivuilta tai kohdemaan asiakkaiden kautta. Muihin EU-maihin vietävät eläinperäiset elintarvikkeet tulee olla peräisin hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista

Sivu on viimeksi päivitetty 22.5.2024