Tuonti erityissopimusmaista

Tietyillä EU:n ulkopuolisilla mailla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla. Tällaisissa tapauksissa tiettyjen eläimistä saatavien tuotteiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista ei ole eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen alaista vaan tuonti tapahtuu EU:n sisämarkkinakaupan ehdoilla. Tällaisia maita ovat:

  • Andorra (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Färsaaret (kalastustuotteet)
  • Islanti (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Liechtenstein (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Monaco (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Norja (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • San Marino (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Sveitsi (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet).
  • Grönlanti (kalastustuotteet sekä elävät simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

EU:n ja tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden väliset erityissopimukset löytyvät Komission internet-sivuilta. Lisäksi em. listalla olevien maiden myös esim. Kanada, Chile, Meksiko, Uusi-Seelanti, USA.

Huomioithan, että erityissopimusmaista tuotaessa voi sopimukseen perustuen olla käytössä erilainen terveystodistusmalli, kuin muista EU:n ulkopuolisista maista samaa tuotetta tuotaessa.

Kaikki erityissopimukset löydät Komission sivuilta (englanniksi): https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/agreements-non-eu-countries_en 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2022