EU:n alueelle tuotavia eläinperäisiä tuote-eriä koskevat yleiset ehdot

 

 • erän tulee olla EU:n hyväksymästä maasta. Tuontiin hyväksytyt maat löydät

Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2021/404

ja

Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2021/405

 

 • jäämiä koskeva valvontasuunnitelma kyseisen eläinlajin osalta on ko. maassa hyväksytty (Vesiviljelytuotteet, maitotuotteet, munat sekä liha)
  • HUOM! Vaikka alkuperämaa on tuotteelle sallittu, jäämävalvontasuunnitelma voi silti puuttua, jolloin tuonti ei ole mahdollista

 

 

 • erän mukana on oltava hyväksytyn mallin mukainen terveystodistus
  • Terveystodistusmallit ovat tuotekohtaisia ja löytyvät kunkin tuotteen sivulta

 

 • Maahantuojan on noudatettava suojapäätöksiä
  • Voimassaolevat suojapäätökset voivat estää tuonnin kokonaan

 

 • Maahantuoja tekee ennakkoilmoituksen TRACES-järjestelmällä

 

 

 

 • Tarkasta tuotekohtaiset ehdot vasemmalta linkeistä!

 

HUOM! Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tulee suorittaa sillä rajatarkastusasemalla, jolle erä saapuu EU:n alueella, mikäli erä lastataan eri kulkumuotoon, esim lentokoneesta rekkaan. Samassa kulkumuodossa (esim. lentokone – lentokone) erä voi uudelleenlastauksen jälkeen jatkaa seuraavalle rajatarkastusasemalle. Uudelleenlastaus tulee tällöin suorittaa seuraavien aikarajojen sisällä:

 • lentoasemat: 3 vuorokautta
 • satamat: 30 vuorokautta

Aikarajojen ylittyessä erälle tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus siinä paikassa, missä erä on. Ole hyvä ja ota yhteys kyseessä olevaan rajatarkastusasemaan. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vaativat erät, joita ei ole esitetty asianmukaisesti tarkastettavaksi, hylätään.

Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Löydät täsmällisempää tietoa eri tuotteiden tuontivaatimuksista tällä sivulla olevien otsikoiden alta. Varmista ennen tuontia, että tuontivaatimuksissa mainitut asetukset ovat ajan tasalla.

Suojapäätökset ovat Euroopan Komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, jotka komissio voi asettaa alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen vuoksi. Tällaisia vaaratilanteita voivat olla esimerkiksi tautipurkaus, elintarvikkeissa havaitut vierasainejäämät tai puutteet tuotantoprosessin hygieniassa. Suojapäätökset rajoittavat/kieltävät tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuontia.

Yhteydenotot

rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 4.2.2022