Eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja kasvituotteiden vientitodistukset

Tältä sivulta löydät tietoa vientitodistuksista, joita käytetään viennissä EU:n ulkopuolelle. Vientitodistuksella vakuutat kohdemaan viranomaiselle, että vietävä eläin tai tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Todistusvaatimukset vaihtelevat kohdemaittain ja tuotteittain. Selvitä hyvissä ajoin ennen vientiä, minkälaisen todistuksen tarvitset milloinkin ja keneltä sen saat.

Pääosa Ruokavirastosta tai paikalliselta valvojalta saatavista todistuksista vakuuttaa vientituotteen turvallisuutta, mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi riisin viennissä ja tietyissä maitotuotteiden vientikiintiöissä tarvitaan AGREX-vientitodistuksia, jotka ovat osa EU:n säätelemää viennin ja tuonnin tarkkailujärjestelmää.

Jos EU tai Suomi on sopinut kohdemaan kanssa virallisesta vientitodistusmallista tuotteellesi, on sitä käytettävä. Jos virallisesti sovittua todistusta ei ole tai neuvotteluja siitä ei ole käynnissä, voit viejänä esimerkiksi yhdessä maahantuojasi kanssa hyväksyttää todistusehdotuksen kohdemaan viranomaisilla. Kehotamme, että käytät näissä tapauksissa Ruokaviraston muotoilemia yleistodistuksia, jos sellainen löytyy tuotteellesi.

Yleisimpiä todistuksia tuotteittain

Elintarvikkeet

Elävät eläimet, alkiot ja sukusolut

Kasvit ja puutuotteet

Rehut ja lannoitteet

Sivutuotteet

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2022