AGREX-vientitodistukset

Toimi näin kun haet ensimmäistä kertaa AGREX-vientitodistusta vientikiintiöön: 

  1. Selvitä tavaran CN-koodi. Selvitä, onko sille olemassa alennuksiin oikeuttavaa kiintiötä. Voit tarvittaessa kysyä CN-koodia Tullista. Linkki Taric-tietokantaan, linkki Tullin sivuille.
  2. Hanki EORI-numero Tullista. Linkki Tullin EORI-sivulle.​
  3. Rekisteröidy Ruokaviraston Siilo-asiointipalveluun.
  4. Maksa tarvittava vakuus. Maksuohjeet: Vakuusohje.
  5. Hae todistusta Siilo-asiointipalvelussa.
  6. Muista merkitä hakemukselle kiintiönumero ja kiintiötulli.
  7. Muista käyttää ja palauttaa todistus Ruokavirastoon käytön jälkeen. 

Tariffikiintiöihin saattaa liittyä erityissääntöjä hakuaikoihin ja myöntöpäivämääriin liittyen.

Kansallisina arkipyhinä Ruokavirasto ei käsittele tuonti- ja vientitodistushakemuksia.

Vientikiintiöt

On olemassa tiettyjen vientimaiden kanssa sovittuja etuuskohteluun oikeuttavia maidon ja maitotuotteiden vientikiintiöitä, joita hallinnoidaan AGREX-vientitodistusten avulla. Vientikiintiöistä tariffikiintiökaudesta 1.1.2021 alkaen säädetään komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/760 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/761. Näihin vientikiintiöihin hakeakseen yritysten on täytettävä tietyt kriteerit ja hakijoilla on oltava aiempaa kokemusta kaupankäynnistä kyseisten tuotteiden osalta.

Juustojen vientikiintiö Kanadaan

Todistushakemukset hyväksytään ainoastaan, jos hakija antaa kirjallisen selvityksen siitä, että kaikki ainekset, joita on käytetty vietävien tuotteiden valmistuksessa, on kokonaisuudessaan tuotettu yhteisössä. Hakijan täytyy myös sitoutua kirjallisesti toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä toimittamaan kaikki kyseisten viranomaisten todistuksen antamiseksi tarpeellisena pitämät lisäselvitykset ja hyväksymään kaikki näiden viranomaisten tarvittaessa tekemät kyseisten tuotteiden kirjanpitoa ja valmistusolosuhteita koskevat tarkastukset. Juustojen Kanadan vientikiintiössä ei ole säädettyä hakuaikaa, joten vientitodistushakemuksen voi jättää milloin vain. Vientitodistus annetaan heti kun hakemus on hyväksytty. Vientitodistusta saa käyttää ainoastaan yhtä vienti-ilmoitusta varten. Vienti-ilmoituksen esittämisen jälkeen todistus on käytetty. Vientitodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös esitetään Kanadan toimivaltaiselle viranomaiselle tuontitodistusta haettaessa. Todistuksia ei voida siirtää.

Juustojen vienti Yhdysvaltoihin

Vientitodistusten hakijoiden on osoitettava vieneensä kyseiseen kiintiöön kuuluvia tuotteita Yhdysvaltoihin vähintään yhtenä vuotena kolmen edeltävän kalenterivuoden aikana. Vientitodistushakemuksen mukana on oltava nimetyn maahantuojan vakuutus siitä, että maahantuojalle voidaan Yhdysvalloissa tuontitodistusten myöntämistä koskevien voimassaolevien sääntöjen mukaan antaa tuontitodistus. Vientitodistuksen hakijan on osoitettava, että nimetty maahantuoja on hakijan tytäryhtiö. Vientitodistuksen esittäminen edellyttää, että hakija asettaa vakuuden, jonka suuruus on 3 euroa 100 kilogrammalta. Vientitodistushakemukset on jätettävä Ruokavirastoon vuosittain 1.-10.9. välisenä aikana, jos hakija haluaa hakea seuraavan kiintiövuoden (=kalenterivuosi) vientikiintiöön. Vientitodistukset ovat voimassa kiintiövuoden 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välisen ajan. Todistuksia ei voida siirtää.

Koiran- ja kissanruoan vienti Sveitsiin

Sveitsiin voidaan viedä tullitta 6 000 tonnin vuosikiintiö CN-koodiin 2309 10 90 kuuluvaa yhteisöstä peräisin olevaa koiran- ja kissanruokaa. Viennin edellytyksenä on AGREX-vientitodistuksen esittäminen Sveitsin viranomaisille. AGREX-vientitodistusta voit hakea Ruokavirastosta jokaisena arkipäivänä. AGREX-vientitodistushakemukset voidaan hyväksyä ainoastaan, jos hakija ilmoittaa kirjallisesti, että kaikki hakemuksen kohteena olevissa tuotteissa käytetyt aineet ovat kokonaan peräisin Euroopan unionista ja sitoutuu kirjallisesti toimittamaan kaikki toimivaltaisten viranomaisten pyytämät lisätodisteet, joita ne katsovat tarvittavan todistuksen antamiseksi, ja hyväksymään tarvittaessa näiden viranomaisten suorittaman kirjanpitoa ja kyseisten tuotteiden valmistusolosuhteita koskevan valvonnan. Jos hakija ei ole tuotteiden valmistaja, hakemukseen on liitettävä valmistajan vastaava ilmoitus ja vastaava sitoumus. Todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 7 on ilmoitettava määrämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistus annetaan mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen. Todistus on voimassa antopäivästä antopäivän jälkeiseen 31 päivään joulukuuta. Vakuutta ja aiempaa kokemusta kaupankäynnistä kyseisten tuotteiden osalta ei edellytetä. Todistuksia ei voida siirtää.

AGRIM- ja AGREX-todistukset ja todistusten otteet myöntävä viranomainen

Ruokavirasto / Markkinaosasto
PL 100, 00027 Ruokavirasto
Puh. 029 530 0400 (vaih­de)
Säh­kö­pos­ti­o­soi­te tuo­vi(at)ruokavirasto.fi

Sähköisten AGRIM- ja AGREX-todistusten hyväksymismerkinnät tekevä tulliviranomainen

Tulli Sähköinen palvelukeskus (SPAKE)
PL 512, 00101 HELSINKI
Puh. 0295 5207
Sähköpostiosoite spake.feoga(at)tulli.fi tai spake.tuonti(at)tulli.fi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2023