Vakuusohje

Julkaisupäivä: 30. tammikuuta 2023

Vakuusohje

Jos hakemuksen tai tarjouksen tekeminen edellyttää vakuuden asettamista, hyväksyttävät
vakuusmuodot ovat käteistalletus ja Ruokaviraston hyväksymän takauksenantajan
myöntämä takuusitoumus.

Käteistalletus maksetaan Ruokaviraston tilille:

FI72 1804 3000 0162 38
NDEAFIHH
(asia: vakuus)

tai

FI82 8129 9710 0128 73
DABAFIHH
(asia: vakuus)

Takuusitoumus on määrämuotoinen ja asiakas neuvottelee sitoumuksen oman
rahalaitoksensa kanssa. Takuusitoumuksen mallin saa pyydettäessä sähköpostitse
Ruokavirastosta (oili.hassinen(at)ruokavirasto.fi). Allekirjoitettu pankkitakuusitoumus on
toimitettava Ruokavirastoon osoitteeseen:

Ruokavirasto
PL 100 (Alvar Aallon katu 5)
00027 RUOKAVIRASTO

Kiireellisissä tapauksissa kuitin käteistalletuksesta tai allekirjoitetun pankkitakuun voi
toimittaa ensin sähköpostilla (oili.hassinen(at)ruokavirasto.fi). Asiakkaalle lähetetään
vakuudesta tiliote. Käteisvakuudesta ei makseta korkoa. Pankkitakuun kustannukset
asiakas maksaa itse.

Ruokavirasto päättää kohdistetun vakuuden vapauttamisesta tai pidättämisestä
markkinajärjestelyä koskevassa EU:n lainsäädännössä tarkoitettujen edellytysten
mukaisesti. Jos asiakkaalla on käteisvakuus, pidätys tehdään ko. vakuudesta. Jos asiakkaalla
on vakuutena pankkitakuu, Ruokavirasto laskuttaa pidätettävän määrän asiakkaalta.

Kun asiakas ei enää tarvitse vakuutta ja Ruokavirasto on voinut sen vapauttaa, asiakas
pyytää vakuuden palautusta itse.

Säädösperusta

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/127, annettu 7 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 täydentämisestä maksajavirastoja Ja
muita elimiä, varainhoitoa, tilien tarkastamista ja hyväksymistä, vakuuksia sekä euron
käyttöä koskevien sääntöjen osalta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/128, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä
maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen,
tarkastusten, vakuuksien ja avoimuuden osalta

Voimaantulo

Tämä ohje on voimassa 19.1.2023 alkaen.