Luomun vientitodistukset

Yhteiset luomusäädökset pätevät EU-maissa. Voit myydä ja markkinoida luomutuotteita ulkomaiselle ostajalle Ruokaviraston myöntämällä luomutodistuksella, jonka olet saanut vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä. Luomutodistus on yhdenmukainen kaikissa EU-maissa ja se kertoo, että toimijan luomutoiminta on tarkastettu ja voit luottaa kyseisen yrityksen luomuväittämiin.

Luomutuotteen markkinointi luomuna EU:n ulkopuolisiin maihin edellyttää, että kohdemaa on hyväksynyt EU:n luomusäädökset vastaamaan omiaan tai hyväksynyt tuotteen erikseen. Vientituotteen on oltava kohdemaan lainsäädännön mukainen. Täten osa EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisista ja joskus myös ostaja toisessa EU-maassa, vaativat myyjältä erillistä vientitodistusta vietävälle luomutuote-erälle. Tämä edellyttää vientierän osalta, että Ruokaviraston luomuvalvonta on erikseen varmistanut, että kyseinen vientierä täyttää EU:n luomusäädökset. Ruokavirasto vakuuttaa vientitodistuksessa, että vietävä erä on EU luomusäädösten mukainen.

Ruokaviraston luomuvalvonta myöntää luomuviejille toimija- ja eräkohtaisia luomuvientitodistuksia. Nämä vientitodistukset ovat maksullisia.

Varmistathan aina hyvissä ajoin, että voit markkinoida luomutuotettasi luomuna myös valitsemassasi kohdemaassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.5.2020