Metsästysmuistojen eli trofeiden ja muiden eläimistä valmistettujen esineiden tuonti

Metsästystrofeita tai muita eläimistä valmistettuja esineitä saa tuoda rajoituksetta, jos ne täyttävät alla luetellut ehdot

Turvallinen hankinta

Metsästystrofeita ja muita eläimistä valmistettuja esineitä saa tuoda, jos tuotteet on valmistusta varten käsitelty tai jos ne esitetään muodossa, joka ei aiheuta terveysriskejä, edellyttäen että ne ovat peräisin

a) muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä, linnuista ja luokkaan Insecta tai Arachnida kuuluvista eläimistä

b) sellaiselta alueelta lähtöisin olevista eläimistä, johon ei sovelleta rajoituksia sellaisten vakavien tartuntatautien esiintymisen vuoksi, joille kyseisten lajien eläimet ovat alttiita

Turvallinen käsittely

Metsästystrofeita tai muita eläimistä valmistettuja esineitä saa tuoda, jos tuotteet on valmistusta varten käsitelty tai jos ne esitetään muodossa, joka ei aiheuta terveysriskejä, edellyttäen että

a) ne ovat peräisin sorkka- ja kavioeläimistä tai linnuista, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi

b) ne ovat täytettyjä sorkka- ja kavioeläimiä tai lintuja tai tällaisten eläinten täytettyjä osia

c) niille on tehty jokin anatominen preparointi, kuten plastinaatio

d) ne ovat luokkaan Insecta tai Arachnida kuuluvia eläimiä, joille on tehty jokin käsittely, kuten kuivaus, ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi

e) ne ovat luonnonhistorialliseen kokoelmaan kuuluvia tai tieteen edistämistarkoituksiin liittyviä esineitä ja ne ovat

i) säilöttyinä väliaineeseen, kuten alkoholiin tai formaldehydiin, mikä mahdollistaa esineiden näytteillepanon

ii) täysin peitettyinä objektilaseilla

f) ne ovat käsiteltyjä DNA-näytteitä, jotka on tarkoitettu säilytettäviksi näytearkistoissa luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen, ekologian, lääke- ja eläinlääketieteen tai biologian edistämistä varten.

                    EI TERVEYSTODISTUSVAATIMUKSIA, TUONTI SALLITTU KAIKISTA MAISTA

Yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä, hirvensarvista, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvia, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevia trofeita koskevat ehdot

Turvallinen käsittely

Metsästystrofeita tai muita eläimistä valmistettuja esineitä saa saattaa

markkinoille, jos eläimistä saatavat sivutuotteet on valmistusta varten

käsitelty tai jos ne esitetään muodossa, joka ei aiheuta terveysriskejä,

edellyttäen että

ne ovat peräisin sorkka- ja kavioeläimistä tai linnuista, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi

b) kun kyseessä ovat yksinomaan vuodista tai nahoista koostuvat metsästystrofeet tai muut esineet,

i) ne on / niille on

— kuivattu,

— suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen lähettämispäivää, tai

— tehty muu säilyttävä käsittely kuin parkitseminen

ii) ne on pakattu välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa sen, läpinäkyviin yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi

Laivattavien, joko kuivina tai suolaliuoksessa suolattujen nahkojen ollessa kyseessä nahkojen ei tarvitse olla suolattuja vähintään 14 päivää ennen lähettämistä edellyttäen, että niitä suolataan 14 päivän ajan ennen tuontia.

TERVEYSTODISTUSMALLI (FI)

TERVEYSTODISTUSMALLI (EN)

TUONTI SALLITTU KAIKISTA MAISTA 

Erälle on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Ehdot tuotaessa sellaisia kokonaisista anatomisista osista koostuvia, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevia metsästystrofeita tai muita esineitä, joita ei ole käsitelty millään tavalla

a) ne ovat peräisin sellaiselta alueelta lähtöisin olevista eläimistä, joka ei ole rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten vakavien tartuntatautien esiintymisen vuoksi, joille kyseisten lajien eläimet ovat alttiita

b) ne on pakattu läpinäkyviin yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne.

TERVEYSTODISTUSMALLI FI

TERVEYSTODISTUSMALLI EN

SALLITUT TUONTIMAAT

linnuista peräisin olevat esineet + GRÖNLANTI JA TUNISIA

sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat esineet HUOM rajoitukset koskevat myös trofeita

Erälle on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus

HUOM! Tarkista onko tuotteelle asetettu CITES-ehtoja

Ympäristö-CITES

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2023