Kuljetusvälineen hyväksymistodistus

Pitkiin eli yli kahdeksan tunnin kaupallisiin eläinkuljetuksiin käytettävän maantiekuljetusvälineen hyväksymistä on haettava siltä aluehallintovirastolta, joka on myöntänyt tai myöntää myös eläinkuljettajaluvan.

Ennen maantiekuljetusvälineen hyväksymistä joko läänineläinlääkäri (aluehallintovirasto) tai läänihallituksen määräämä virkaeläinlääkäri tarkastaa kuljetusvälineen.

Jotta hyväksymistodistus voidaan myöntää, on tarkastuksessa todettava kuljetusvälineen olevan eläinkuljetusasetuksen liitteessä I olevassa II ja VI luvussa esitettyjen pitkiin kuljetuksiin käytettävien maantiekuljetusvälineiden suunnitteluun, rakenteeseen ja ylläpitoon sovellettavien vaatimusten mukainen.

Hyväksymistodistus on voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivästä lukien.

Lupahakemuslomakkeet löytyvät suomi.fi -internetsivustolta. Lisätietoja kuljetusvälineen hyväksymisestä ja hyväksymisen hakemisesta antavat läänineläinlääkärit.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2018