Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. Eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset ovat toistaiseksi voimassa.

Huomioi, että osa sivuston tiedoista on toistaiseksi päivittämättä.

Eläinlajikohtaisia Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna -oppaita uudistetaan parhaillaan. Eri eläinlajien pitoa koskevista vaatimuksista säädetään eläinten hyvinvointilain lisäksi myös aiemman eläinsuojelulain nojalla annetuissa eläinlajikohtaisissa asetuksissa, jotka ovat toistaiseksi voimassa. Eläinlajikohtaiset asetukset löytyvät Ruokaviraston sivuston eläinlajikohtaisilta alasivuilta, sekä kootusti MMM:n verkkosivulta F-Eläinsuojelu.

Eläinsuojelussa on tapahtunut voimakasta kehitystä kaikkialla Euroopassa. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevista tieteellisistä tutkimuksista on saatu paljon uutta tietoa hyvinvoinnin edellytyksistä ja eläimille oleellisen tärkeistä perustarpeista. Myös ihmisten näkemykset eläimille kuuluvasta arvosta sekä eläinten oikeasta kohtelusta ja käsittelystä ovat muuttuneet.

Elintason nousu ja ihmisten hyvinvoinnin parantuminen ovat saaneet aikaan vaatimuksia myös eläinten elämänlaadun parantamiseksi. Ihmisillä on moraalinen velvollisuus kunnioittaa kaikkia eläimiä ja ottaa huomioon niiden kyky muistaa ja tuntea kärsimystä.

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

 • 12. joulukuuta 2023

  Koirien ja kissojen myynti-ilmoituksiin ja luovuttamiseen tulossa uusia vaatimuksia

  Tammikuussa 2024 voimaan tuleva eläinten hyvinvointilaki tuo uusia vaatimuksia koirien ja kissojen myynti-ilmoitteluun sekä luovuttamiseen uudelle omistajalle. Tarkoituksena uusilla vaatimuksilla on…

  Koirien ja kissojen myynti-ilmoituksiin ja luovuttamiseen tulossa uusia vaatimuksia
 • 1. joulukuuta 2023

  Uutta ohjeistusta ilmoituksenvaraista eläinten pitoa harjoittaville toimijoille

  Ruokavirasto on laatinut uuden ohjeen ilmoituksenvaraista eläinten pitoa tai muuta eläimiin liittyvää ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittaville toimijoille. Ohje perustuu vuodenvaihteessa voimaan…

  Uutta ohjeistusta ilmoituksenvaraista eläinten pitoa harjoittaville toimijoille
 • 31. lokakuuta 2023

  Koirien ja hevosten pitoon tulossa uusia vaatimuksia vuodenvaihteessa

  Tammikuussa 2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023) tuo uusia vaatimuksia myös koirien ja hevosten pitäjille. Molemmilla eläinlajeilla on jatkossa mm. oltava sulaa vettä jatkuvasti…

  Koirien ja hevosten pitoon tulossa uusia vaatimuksia vuodenvaihteessa
 • 12. heinäkuuta 2023

  Uusi eläinten hyvinvointilaki tuo vaatimuksia eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin

  Vuodenvaihteessa voimaan astuva uusi eläinten hyvinvointilaki tuo tullessaan monia tuotanto- ja seuraeläinten elinoloja parantavia muutoksia. Jatkossa eläintenpitäjien on muun muassa huolehdittava…

  Uusi eläinten hyvinvointilaki tuo vaatimuksia eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin
 • 21. kesäkuuta 2023

  Eläinsuojelutarkastuksissa palattiin koronaa edeltävälle tasolle

  Laiminlyönnit ovat paikoin lisääntyneet tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla, ilmenee uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa…

  Eläinsuojelutarkastuksissa palattiin koronaa edeltävälle tasolle
 • 1. kesäkuuta 2022

  Lemmikit korostuvat eläinsuojelutarkastusten kiireellisissä viranomaistoimissa

  Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2021. Aiempien vuosien tavoin 80 prosenttia kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui…

  Lemmikit korostuvat eläinsuojelutarkastusten kiireellisissä viranomaistoimissa
 • 26. toukokuuta 2021

  Eläinsuojelun otantatarkastuksissa pientä laskua laiminlyönneissä

  Laiminlyönnit ovat laskeneet hieman kaikilla tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla broileritiloja lukuun ottamatta, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Viranomaiset ovat onnistuneet kohdistamaan eläinsuojeluvalvontaa hyvin riskitiloille.

  Eläinsuojelun otantatarkastuksissa pientä laskua laiminlyönneissä
 • 9. kesäkuuta 2020

  Laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat eläinsuojelun otantatarkastuksissa

  Laiminlyönnit ovat lisääntyneet nauta-, sika- ja lammastiloilla, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui säädösten…

  Laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat eläinsuojelun otantatarkastuksissa
 • 6. kesäkuuta 2019

  Lemmikit lisänneet kiireellisiä viranomaistoimia eläinsuojelutarkastuksissa

  Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastuskäynti johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2018. Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui…

  Lemmikit lisänneet kiireellisiä viranomaistoimia eläinsuojelutarkastuksissa
Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2024