Koirien ja kissojen myynti-ilmoituksiin ja luovuttamiseen tulossa uusia vaatimuksia

12. joulukuuta 2023

Tammikuussa 2024 voimaan tuleva eläinten hyvinvointilaki tuo uusia vaatimuksia koirien ja kissojen myynti-ilmoitteluun sekä luovuttamiseen uudelle omistajalle. Tarkoituksena uusilla vaatimuksilla on varmistaa myytävien ja luovutettavien eläinten hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä pentutehtailua.

Laissa säädetään vähimmäisvaatimukset niille tiedoille, joita on annettava koirien ja kissojen myyntiä tai muuta luovutusta koskevassa markkinoinnissa sekä luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle annettavista tiedoista. Lisäksi eläinten myyntitapoja ja -paikkoja on rajoitettu.

Koirien ja kissojen myynti-ilmoituksissa ja markkinoinnissa on vastaisuudessa annettava tietyt minimitiedot. Pakollisia tietoja ovat mm. myyjän nimi, eläimen syntymäaika ja ikä tai ikäarvio, eläimen syntymämaa (jos muu kuin Suomi) sekä eläimen sijaintipaikkakunta tai -maa ilmoitushetkellä. Myös markkinoinnissa käytettäville valokuville annetaan vaatimuksia. Vaatimukset koskevat myös sellaisia ilmoituksia, joissa koiria tai kissoja tarjotaan luovutettavaksi muutoin kuin myymällä eläin.

Laki tuo tullessaan myös eläinten myyntipaikkoihin ja myyntitapoihin liittyviä rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että eläimen hankkiminen perustuu aina harkintaan. Eläimen luovutuksen yhteydessä myyjän on annettava vastaanottajalle tietoja eläimen hoidosta, pitopaikasta ja muista hyvinvoinnin kannalta oleellisista seikoista.

1.1.2024 lähtien on lisäksi kiellettyä myydä tai lahjoittaa eläin alle 16-vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta, eikä alle 16-vuotias henkilö voi olla yksin vastuussa eläimen hyvinvoinnista.

Lue lisää:

Koirien ja kissojen myynti-ilmoituksiin ja luovuttamiseen tulossa uusia vaatimuksia 
Laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Alisa Matomäki, p. 050 472 8032, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi