Koirien ja kissojen myyntiin ja luovuttamiseen tullut uusia vaatimuksia

Tammikuussa 2024 voimaan tullut eläinten hyvinvointilaki toi uusia vaatimuksia koirien ja kissojen myynti-ilmoitteluun sekä luovuttamiseen uudelle omistajalle. Laissa säädetään vähimmäisvaatimukset niille tiedoille, joita on annettava koirien ja kissojen myyntiä tai muuta luovutusta koskevassa markkinoinnissa sekä luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle annettavista tiedoista. Lisäksi eläinten myyntitapoja ja -paikkoja on rajoitettu.

Tarkoituksena uusilla vaatimuksilla on varmistaa myytävien eläinten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä pentutehtailua parantamalla myytävien koirien ja kissojen jäljitettävyyttä. Eläinten luovutuksen yhteydessä annettavia tietoja koskevien vaatimusten tarkoituksena puolestaan on ennalta ehkäistä tiedonpuutteesta johtuvia virheitä eläimen hoidossa ja varmistaa, että vastaanottaja on tietoinen eläinyksilön tarvitsemasta hoidosta.

Myynti-ilmoitukset

Kun koiraa tai kissaa tarjotaan myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi, on markkinoinnissa aina annettava seuraavat tiedot:

1)      myyjän tai muun luovuttajan nimi

Koirien ja kissojen myynti-ilmoituksissa myyjä tai muu luovuttaja on useimmiten luonnollinen henkilö, mutta myyjänä tai muuna luovuttajana voi toimia myös esimerkiksi eläinsuojeluyhdistys tai muu oikeushenkilö.

2)      toiminnan yksilöivä tunnus

Jos myyjä tai muu luovuttaja harjoittaa ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa koirien tai kissojen pitoa, on ilmoituksessa kerrottava lisäksi toiminnan yksilöivä tunnus, eli eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä näkyvä toimijan asiakastunnus tai maatilatunnus. Ulkomaisten toimijoiden osalta yksilöivänä tunnuksena voi tarvittaessa käyttää ns. TRACES-järjestelmästä ilmenevää lähtöpitopaikan tunnusta.

3)      eläimen syntymäaika, ikä tai arvio iästä

4)      maa, jossa eläin on syntynyt, jos se on muu kuin Suomi

5)      eläimen sijaintipaikka

Jos markkinoinnissa käytetään valokuvia, ainakin yhden kuvista on esitettävä ilmoituksen kohteena olevaa eläintä tai sen emää. Kyseisen tiedon tulee käydä ilmi kuvista.

Vaatimukset koskevat myös sellaisia ilmoituksia, joissa koiria tai kissoja tarjotaan luovutettavaksi muutoin kuin myymällä eläin.

Eläinten myyntiin ja luovutukseen liittyvät rajoitukset

Selkärankaisia ja pääjalkaisia (mm. mustekalat) eläimiä ei saa pitää myynnissä torilla, markkinoilla eikä muussa kuin eläinten esittelyyn tarkoitetussa yleisötapahtumassa. Eläimiä ei saa myöskään myydä liikkuvassa kaupassa tai pitää näyteikkunassa. Koiria, kissoja, frettejä sekä aroja, harmaapapukaijoja ja amatsoneja ja muita isoja papukaijalajeja ei saa myydä eläinkaupassa.  Eläintä ei myöskään saa luovuttaa arpajais- tai kilpailuvoittona.  Eläintä ei saa pysyvästi luovuttaa alle 16-vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta.

Alle kuuden kuukauden ikäistä koiran- tai kissanpentua ei saa tuoda muusta maasta Suomeen, jos tarkoituksena on myydä tai muutoin luovuttaa pentu Suomessa edelleen neljän kuukauden kuluessa tuonnista. Tulli voi määrätä tällaisen pennun palautettavaksi lähtömaahan. Säännös ei estä alle puolivuotiaan pennun hankkimista ulkomailta, kunhan kauppasopimus on tehty ennen pennun tuontia Suomeen. Jatkossakin on siis sallittua ostaa alle puolivuotias pentu itselleen ulkomailta ja noutaa se itse Suomeen, tai järjestää pennun kuljetus muulla tavalla.

Rajoitusten tarkoituksena on varmistaa, että eläimen hankkiminen perustuu aina harkintaan. Ennen eläimen hankintaa on yleensä tarpeen tehdä valmisteluja, kuten hankkia tarvittavat tilat, ravinto ja varusteet eläimelle sekä perehtyä ja varautua eläimen hoitamiseen.

Eläimen myynnin ja luovutuksen yhteydessä annettavat tiedot

Eläimen luovutuksen yhteydessä myyjän on annettava vastaanottajalle tarvittavat tiedot eläimen hoidosta, pitopaikasta ja muista hyvinvoinnin kannalta oleellisista seikoista. Jos eläin on sairas tai vahingoittunut, myös siitä on ilmoitettava. Tiedonantovelvoite koskee myös tilapäistä luovutusta.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.6.2024